Ema

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Mýty o nepoškvrnenom počatí a svätom bytí

"Heretik! Vypustite na neho psov!" Stredoveký anonymus

Čítanie na dlhé zimné večery   

             Pravdivé slová nebývajú ľúbivé, ľúbivé slová nebývajú pravdivé. (Tao Te Ťing)

Mapy neklamú. Nemám tým na mysli fantazijné pseudogeografické počiny typu mapa Stredozeme, ale mapy ako zobrazenie reálnej situácie. V tomto prípade jej postupného vývoja:

 Aby sme si na základe faktov v mape (ktorú sotva nájdeme v tzv. serióznych učebniciach o nedávnej histórii Palestíny), ideologicky škodlivo nemysleli, že Izrael spáchal zločin, na správnu cestu nás navádza súprava mýtov o nepoškvrnenom počatí Izraela a jeho nevinnej svätej existencii:

- mýtus o povinnosti odškodniť židov za holokaust darovaním územia obývaného inými ľuďmi a o perfídnosti Arabov, ktorí odmietli náš plán

- mýtus o tzv. zemi bez ľudí, o neexistencii etnických čistiek - vyvražďovaní a vyháňaní domáceho obyvateľstva

- mýtus o motivácii ZSSR podporiť vznik Izraela kvôli ľavicovosti sionistických myšlienok

- mýtus o neškodných dobrákoch vystavených napospas arabskej zlovôli, ktorí sa museli brániť, vždy zázračne vyhrali a pri každej ďalšej vojenskej výhre majú právo na rozširovanie Lebensraumu

Mýtus o odškodnení za holokaust darovaním cudzieho územia a o perfídnosti Arabov, ktorí odmietli náš plán

"Rozsah filozofické a politické reflexe holokaustu je zcela ojedinělý, rozhodně ještě ojedinelejší než holokaust sám. Ostatní genocídní epizody totiž prošli a procházejú téměř úplne bez většího zájmu vpravdě nezúčastnené veřejnosti. Mnozí si ještě pamatujeme šok, který nám přinesl začátek balkánských válek v letech 1991-1992 - najednou sme viděli v zajateckých táborech a uprchlických kolónach lidi, kteří vypadali úplně jako my, na mnohem drastičtejší záběry z Afriky sme si dávno zvykli. Možná není tak docela náhoda, že i židé jsou vzdělaní a bílí, nemluvě už o tom, že jejich vrahy byli naši nepřátelé, kteří válku ke všemu prohráli, a že židovská diaspora i Izrael zabraňují světu zapomenout. Brazilští indiáni, které úředníci Služby na ochranu indiánů (v roce 1968 bylo obviněno 20 procent zaměstnanců této vládní agentury) nechali vyvraždit samopaly, dynamitem, cukrem otráveným arzenem nebo úmyslne šířenými neštovicemi a spalničkami, byli chudí, bezvýznamní a negramotní, nebyli bílí a Služba na ochranu indiánů nám jaktěživa nic špatného neudělala. Však také o téhle lapálii nikdo nikdy neslyšel." (evolučný biológ Jan Zrzavý)

Keď sa OSN po WWII podvolila sionistickej Židovskej agentúre a ustanovila štát Izrael, odmietla sa zapodievať drobnosťou, akou bol súhlas reprezentantov pôvodného obyvateľstva postihnutého územia. Len čo odznel verdikt, ozval sa Azzám, generálny tajomník arabskej ligy: "Dôjde k vyhladzovacej vojne a nesmiernemu krviprelievaniu." Toto jeho jasnozrivé pomenovanie situácie, ktorej výsledky vidíme hore na mape, bolo okamžite interpretované ako temná vyhrážka sionistom, pričom židia sa - ako inak - stanú obeťou. Azzám mal však na mysli Palestínčanov. Lenže tí ctihodných reprezentantov tzv. civilizovaného sveta nezaujímali ani najmenej. Tak ako ich nezaujímajú podnes deň. Azzám racionálne konštatoval, že ak má na území s drvivou prevahou moslimského obyvateľstva vzniknúť štát s drvivou prevahou židovského obyvateľstva pozbieraného z celého sveta, nutne dôjde k zločinu proti ľudskosti - etnickým čistkám a rozvratu pôvodnej kultúry, ktorý sa nebojme nazvať genocídou.

Aj sa tak stalo. Aby mechanizmus etnických čistiek neškrípal, bolo potrebné zreteľné delenie - v duchu Zrzavého poznámky o mechanizme genocídy -  na našich a tých cudzích, ktorí sú pochopiteľne zákerní, zlí, odpudiví, snáď to ani ľudia nie sú. Dovolili si nasledovné zločiny: nesúhlasili s návrhom sionistickej Židovskej agentúry a nezmierili sa s kolonizáciou svojej krajiny, o ktorej tzv. civilizované štáty rozhodli ako o odškodnení za holokaust spáchaný tzv. civilizovanými štátmi. Za to si Palestínčania zaslúžia čo? Pozrime sa znova na mapu. Že oni predsa nemali s holokaustom nič spoločné? Ale mali. Hitler sa stretol s jeruzalemským muftím, o stretnutí týchto dvoch diablov všetci vieme. Palestínčania sú preto správne potrestaní stratou krajiny, svojej zeme, svojich domov, svojich prírodných zdrojov.

A tak vznikol najnevinnejší štát na svete, ktorý si neprial nič iné, len nažívať so svojimi susedmi v mieri. Pre začiatok ich obdaroval 700 tisíc utečencami.  

V tom čase visela na zbrani visačka Made in Czechoslovakia.

Vráťme sa do obdobia krátko pred vznikom Izraela, keď bola Palestína pod okupačnou správou Veľkej Británie. "Napätie v Palestíne, ktoré sa stupňovalo počas celého obdobia britskej mandátnej správy (1922 - 1948), vyvrcholilo po Druhej svetovej vojne. Zásady britskej politiky voči Palestíne, vyložené v máji 1939 v Bielej knihe (White Paper), neuspokojili ani Arabov, ani sionistov," píše historik Karol R. Sorby, ktorý má tú dobrú vlastnosť, že nie je politrukom sionizmu.

 "Situácia sa ďalej vyostrila, keď do palestínskej otázky začali zasahovať Spojené štáty americké. Pod dojmom tragédie európskych židov počas Druhej svetovej vojny vplyvné židovské kruhy vyvíjali značný nátlak na Biely dom v záujme podpory sionistických ambícií v Palestíne. Prezident Roosevelt, berúci do úvahy tak záujmy amerických ropných monopolov, ako aj širšie strategické záujmy USA na Blízkom a Strednom východe, dokázal vďaka svojej autorite tomuto tlaku vzdorovať. Jeho nástupca, Harry Truman, mal oveľa slabšiu pozíciu a často musel rešpektovať požiadavky vplyvnej "židovskej loby", aj proti záujmom vlastného Štátneho departmentu. (Poznámka: Roosevelt bol starý sionista, tak ako Truman. Ak by bol v úrade v čase, keď Truman, reagoval by rovnako.)

Britsko-americký výbor vytvorený v novembri 1945 pracoval pod tlakom rozličných skupín a inštitúcií. Biely dom presadzoval prosionistický postoj, kým britská vláda a Štátny departmanet USA žiadali zaujať proarabský postoj. Loy Henderson, riaditeľ blízkovýchodného odboru v Štátnom departmente, dal členom komisie najavo, že je jeden faktor, ktorému musia čeliť tak USA aj Veľká Británia. Týmto faktorom je Sovietsky zväz a bude rozumné mať to pri riešení palestínskej otázky na pamäti. Sionisti však aktivizovali všetkých svojich prívržencov s cieľom ovplyvniť členov komisie na presadenie vlastných predstáv. Záverečná správa komisie z 20. apríla 1946, zhrnutá do desiatich odporúčaní, bola charakterizovaná ako pokus vyhovieť každému. Pre svoju protirečivosť bola samozrejme odmietnutá tak Arabmi, ako aj sionistami, pretože požadovala pokračovanie britského mandátu, potlačenie terorizmu a ilegálneho prisťahovalectva, odstránenie obmedzení pri nákupe pôdy židmi a jednorazové prijatie stotisíc európskych židov, odmietla však projekt samostatného židovského štátu.

Prezident Truman v snahe získať podporu židovských voličov poslal britskej vláde list, v ktorom vítal všetky odporúčania komisie zvýhodňujúce sionistov, ako neodkladné ciele."

Dňa 4. októbra 1946 sa Truman znovu vehementne postavil za sionistické požiadavky a dokonca podporil plán na rozdelenie Palestíny vypracovaný Židovskou agentúrou. Britský premiér Attlee najskôr reagoval zbrklo v snahe hájiť britské koloniálne záujmy, ale nakoniec sa, ako inak, poddal. Židovskú agentúru však zaviazal, aby zohrala "pozitívnu úlohu" pri potláčaní teroristických židovských skupín, ktoré v tom čase besneli v Palestíne. Teroristické židovské skupiny Hagana, Irgun Zvai Leumi a Lehi na túto britskú požiadavku reagovali tak, že začali v Palestíne besnieť ešte viac. Vedúci predstavitelia Židovskej agentúry vyronili pár krokodílích sĺz, aby vyjadrili poľutovanie, ale oznámili zároveň, že židovskému terorizmu v Palestíne nedokážu zabrániť. 

V dňoch 26.-29. novembra 1947 rokovalo Valné zhromaždenie OSN o pláne na rozdelenie Palestíny. Na základe rezolúcie bola historická Palestína rozdelená na židovský štát s 56,47 percentami územia, hoci židia po mohutných vlnách prisťahovalectva tvorili len 34,1 perenta obyvateľstva, na palestínsky štát na 42,88 percentách územia a na oblasť Jeruzalema pod medzinárodnou správou. V čase rezolúcie vlastnili židia v Palestíne 8,6 percenta pôdy a rezolúcia im pridelila najrozvinutejšiu a najúrodnejšiu časť Palestíny. Rezolúcia Palestínčanov významne poškodila.

Rozhodujúce slovo pri ustanovení Izraela mal dnes už neexistujúci ZSSR. Bez jeho absolútnej oddanosti myšlienke židovského štátu by Izrael nevznikol.

Svoju historickú úlohu však zohrali aj arabskí reprezentani satrapií Západu, u ktorých veľké dekolonializačné hnutie tých čias budilo nádej na ich vlastné megalomanské sny. Nepochopili, že rozhodnutie VZ OSN je prehrou celého regiónu.

Niektorí to nepochopili doteraz. 

 

 Mýtus o zemi bez ľudí, o neexistencii etnických čistiek - vyvražďovaní a vyháňaní domáceho obyvateľstva

Pevnou súčasťou sionistickej propagandy na zakrytie etnických čistiek je vyhlasovanie, že "Palestína bola riedko osídlená", že tam skoro nikoho nebolo. Odhliadnuc od toho, že región bol osídlený celé desaťtisícročia, hustota osídlenia v 40. rokoch bola vzhľadom na charakter regiónu vysoká. Inak by nemuselo odhadom okolo 700 tisíc ľudí z vlastného územia, ktoré OSN darovalo niekomu inému, ujsť.

Etnické čistky boli tak veľké a kruté, že sa dostali na stôl Organizácii spojených národov. Tam bol - opäť vďaka ZSSR -Izrael zbavený zodpovednosti za zločin proti ľudskosti. ZSSR rozhodol, že Izrael zločin nespáchal. "V roku 1948 ZSSR prakticky zbavil Izrael problému arabských utečencov z Palestíny a celú zodpovednosť presunul na Veľkú Britániu. V roku 1949 ZSSR hlasoval PROTI vytvoreniu UNRWA - agentúry, ktorá mala pomáhať stotisícom Palestínčanov vyhnaných židmi. ZSSR sa tiež neľudsky zachoval pri hlasovaní v roku 1950 o finančnej pomoci utečencom a vyplatení odškodného. Moskva sa bála, že by palestínsky prípad mohol poslúžiť ako jurisprudencia pre požiadavky Nemcov vyhnaných v roku 1945 zo Sudet," píše Laurent Rucker v knihe Stalin, Izrael a Židia. ZSSR zaujal pasívnu neutralitu, ktorá de facto prospievala Izraelu.

Jednou z vetiev mýtu o neexistencii etnických čistiek je šírenie dogmy, že útek Palestínčanov je dôsledkom arabskej propagandy.  Je to, pochopiteľne, nezmysel. Rozhlasovú propagandu robili v Palestíne prakticky len sionisti. ZSSR v tom čase dostal správu od svojho diplomata priamo z terénu, že za exilom Palestínčanov stoja židovské polofašistické organizácie, ale na oficiálnej politike ZSSR sa napriek tomu NIČ nezmenilo.

Ani oficiálna propaganda sionistov nezaznamenala zmenu. Máme ju tu podnes deň.

Isteže nebola Palestína v roku 1945 prehustená ako Václavák. Nikto z nás si síce nepamätá, ako vyzeralo Slovensko v roku 1945, ale videné súčasnou optikou, určite bolo osídlené "riedko". Bratislava v roku 1945 - dá sa vôbec porovnať počtom obyvateľov so súčasnou? Aj ona bola osídlená riedko. Za istých nešťastných okolností by to bol podľa sionistov dostatočný dôvod na kolonizáciu.

 Mýtus o motivácii ZSSR podporiť vznik Izraela kvôli ľavicovosti sionizmu

 Každý, kto v diskusii o histórii Palestíny vytiahne tento nezmysel, sa z nej diskvalifikuje. ZSSR veľmi dobre vedel, že mocenská elita USA je sionistická a sionistický Izrael bude protežantom USA a Veľkej Británie. Vedel tiež, že žiadny socializmus budovať nebude. To sa ukázalo už pri tzv. druhej aliji - v druhej židovskej kolonizačnej vlne do Palestíny začiatkom 20. storočia. Myšlienka ideológa "Robotníkov Sionu" Borochova, že v Palestíne je účasť židovského obyvateľstva v prvovýrobe percentuálne vyššia než v akejkoľvek zemi, preto sa pracujúci ľud môže presadzovať voči vykorisťovateľskej vrstve od samého počiatku a má najväčšiu šancu dospieť k beztriednej spoločnosti ako prvý na svete, narazila na realitu. "Vzhľadom na situáciu v židovskej Palestíne však táto teória musela zostať len teóriou," píše Michael Krupp v knihe Sionizmus a štát Izrael. "Spočiatku totiž neexistovali žiadni "vykorisťovatelia" ani "vykorisťovaní", pretože celá kolonializácia bola založená idealisticky. Nebolo možné realizovať veľké podniky a ani v najbližšej budúcnosti sa to nedalo očakávať. Vykorisťovaný židovský proletariát nemohol v Palestíne vôbec vzniknúť, pretože "vykorisťujúca" vrstva nezamestnávala Židov, ale Arabov ako lacnejšiu pracovnú silu".

Kto chce analyzovať podporu ZSSR Izraelu, musí sa vrátiť do minulosti. Sionizmus má korene v Rusku, je to rovnaká sociálnoinžinierska fajta ako komunizmus a po WWII mali nositelia idei sionizmu dostatočne veľký vplyv, aby predstaviteľov ZSSR manipulovali na podporu blízkovýchodného sociálnoinžinierskeho projektu. Racionálny geopolitický dôvod neexistuje. Od ZSSR by bolo racionálne, keby podporil Arabov. To by bola spoľahlivá hrádza pred angloamerickým kolonizačným vplyvom a tiež šanca na budovanie socializmu v arabských krajinách. Nestalo sa.

Mýtus o neškodných dobrákoch vystavených napospas arabskej zlovôli, ktorí sa museli brániť, vždy zázračne vyhrali a pri každej ďalšej vojenskej výhre majú právo na rozširovanie Lebensraumu

Židovská agentúra sa začala hneď po WWII intenzívne vyzbrojovať. Zbrane jej dodávali štáty, ktoré viedli vojnu. Boli to najmodernejšie zbrane, ktoré mali byť použité proti de facto neozbrojenému arabskému svetu. Významnú úlohu hralo bývalé Československo. V januári 1948 poslal námestník ministerstva zahraničia ZSSR Zorin priamo Molotovovi nótu, v ktorej sa sťažuje, že Československo nechce predať zbrane Židovskej agentúre, o ktoré požiadala na jeseň 1947, pretože "Československo vedie rozhovory o dodávkach zbraní s Egyptom a Sýriou". Sýria aj nejaké zbrane nakúpila, ale židovská teroristická skupina Hagana loď prepadla, zásielku ukradla a loď potopila. Moskva Československu nariadila nepredávať arabským krajinám zbrane, ale dodať ich Židovskej agentúre. ZSSR poslúchal sionistickú agentúru na slovo, do bodky plnil, čo nariadila.

V januári a februári 1948 dodalo Československo Židovskej agentúre a teroristickej skupine Hagana do Palestíny obrovské množstvo zbraní. "Komunistický puč vo februári 1948 kroky emisárov Židovskej agentúry nijako nenarušil. Práve naopak," píše Ruckner. Hneď prvý týždeň v marci prijal Ehudu Avriela zo Židovskej agentúry nový námestník ministra národnej obrany generál Bedřich Reicin. Zaistil pokračovanie spolupráce. Zo Žatce do Palestíny odlietali stovky ton zbraní, Československo tiež zabezpečovalo výcvik a na etnických čistkách v Palestíne sa podieľala aj dobrovoľnícka brigáda vytvorená z českých židov. Nech im slúži ku cti, že ich prínos - rovnako ako prínos obdobných brigád z Rumunska či Poľska - k zločinu proti ľudskosti bol mizivý.

Československé zbrane kosili prakticky neozbrojených Palestínčanov. Na jednu dedinu stačilo pár guľometných hniezd. Bola to vojna svetov - a trvá doteraz. 

Dnes sú hlavným dodávateľom zbraní do Izraela - ktorý bol VŽDY, od svojho vzniku, najozbrojenejším v celom regióne - hlavne USA. Nukesy dodali Francúzi. Sklady sú plné po strop. Kto má veľa zbraní, ten chce vojnu. Nemá záujem rokovať. Chce dosiahnuť svoj cieľ bez jediného kompromisu. "Načo kompromis, keď máme zbrane."

Preto už vyše šesť desaťročí hrá Izrael tú istú muziku.

Áno, desaťtisíce pozostalých vedia, akí ste. Je to zázrak, ako dokážete poraziť nepriateľa takmer holými rukami, bez pomoci a bez podpory, lebo celý svet je - ako obvykle - proti vám. Proti nevinným, dobráckym, ťažko skúšaným, ktorí níííč nechcú, len skromnučko tuto drobunký kúsok zemičky.

 

Čo tým všetkým chcelo byť povedané? Stručne a jasne: že vytvorením Izraela tak, ako k nemu došlo, bol spáchaný medzinárodný zločin. Jeden z jeho najvýznamnejších aktérov - ZSSR, je už mŕtvy.

Západ sa tvári, že je civilizovanejší ako pred pol storočím. Napriek tomu všetkou silou svojej politiky a hlavne zbraní podporuje mýtus o nepoškvrnenom počatí a svätom bytí apartheidného štátu. Je schopný kvôli nemu klamať, prenasledovať ľudí a páchať kvôli "pocitu bezpečia" toho výnimočného svätého štátu vojnové megazločiny.

Nie je to zvláštne?

---------------------------------------------- 

Literatúra:

Jan Zrzavý, Proč se líde zabíjejí. Triton, 2004

Karol R. Sorby, Arabský východ. SAP Bratislava, 2005

Michael Krupp, Sionizmus a Stát Izrael. Vyšehrad, 1999

Laurent Rucker, Stalin, Izrael a Židé. Rybka Publishers, 2001

Mapa: http://www.normanfinkelstein.com/

Obrázky: Latuff

----------------------------------

Upozornenie pre diskutujúcich:

Ideológovia a politruci sionizmu, choďťe svoje zostavy nacvičovať niekde inde. Vieme, že ste silní, zomknutí a odvážni a zničíte vašimi heslami a nálepkami odvodenými z horevyšších mýtov každého ideologického nepriateľa, ktorý je v porovnaní s vami slabý ako mucha v decembri.

Prosím, aby bola prípadná diskusia racionálna a k veci.


Peri fyseos anthropu - O ľudskej prirodzenosti | stály odkaz

Komentáre

 1. No a na záver dobrá správa:
  Ľudom zo Zochrot sa podarilo zabezpečiť označenie lokalizácie časti z celkovo asi 500 palestínskych dedín, ktoré sionisti v roku 1948 vyľudnili a zdemolovali
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/950689.html
  Aby sa vyhnaní ľudia mohli vrátiť a žiť zas doma.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Mapy
  ZSSR vzdy podporovalo Arabov proti Izraelu, kto hovori opak?

  A ked sme uz pri mapach tak tam pridaj aj tuto aby ta nikto neobvinoval ze si chorobny antisemita:

  http://users.erols.com/mwhite28/hungary.htm
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. No ono je to síce
  trošku dlhé, ale nech to poslúži podaktorým tunajším dopisovateľom ako žiarivý príklad, že písomný materiál sa dá zaplniť aj rukolapnými faktami a nielen abstraktnými bludmi.
  Veľká škoda, že tu sa žiadni skutoční sionisti nikdy neukážu. Pretože vedia, že (i) to tu nemá žiadny mediálny dosah a (ii) sú si veľmi dobre vedomí toho, že by tu boli vzhľadom na svoju argumentačnú nedostatočnosť rozsekaní na padrť. A to predsa nikto z nich nechce, aby sa tento milý biely internetový fľak stal ich virtuálnym masovým pohrebiskom.Tak sem posielajú aspoň svoje menejcenné tiene, podradných surogátov typu Sztanka, kriqa al. iris, nech si ich poobštiavame. Pekné od nich, že na nás myslia.
  Ale nech vedia, že aj my sme si vedomí toho, že silnejší vyhráva. Tak nech si radšej pripravia záchranné vesty, lebo keď to takto bude pokračovať, raz do toho mora naozaj pôjdu.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. Krizova vyprava 20. storocia.
  Politicke sialenstvo zakomplexovanch 800 rokov zaostalych hlupakov.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. O goyim
  To, za akych okolnosti vznikol stat Izrael a akymi prostriedkami sa dnes udrziava pri zivote su sice mnohovravne fakty, ale prilisne zdoraznovanie a sustredenost zraku goyim zvacsa na tieto okrajove zalezitosti predsa len odvadza ich pozornost od niecoho, co ma ovela dalekosiahlejsie a tragickejsie dosledky pre cele ludstvo, a coho aktermi su ti isti ludia, pre ktorych vytvorenie statu Izrael bolo len akymsi okrajovym aktom na vyskusanie limitov toho, co a kedy, si vo svojej arogancii a pohrdani celym ludstvom mozu dovolit.
  Nechajte hlupych goyim, aby bezmocne vyplakavali nad tym, co sa deje v Palestine, aby vo svojom svatom rozhorceni mali pocit, ze nam vidia do karat, a my pritom mozeme potichu pracovat na veciach a agende, ktore su pre nas ovela dolezitejsie ako nejaky Izrael aj s jeho chazarskym obyvatelstvom, a o ktorych goyim nemaju ani potuchu. Ponechajme Amerike a jej fanatickym krestanskym pomylencom, aby financovali a bojovali za ich Svatu zem, my ale mame ine starosti. Pre nas aj zanik Izraela bude znamenat len tolko, ako ked baron Rothschild strati patkorunacku.
  Goyim si vo svojej svatej prostoduchosti a naivite myslia, ze Izrael alebo Treti Chram su pre nas tym konecnym a najvyssim cielom.
  Nasou sikovnou propagandou a manipulovanim sa nam podarilo navodit situaciu, ked aj najlepsi z goyim, ti, ktori vidia este dalej ako vodcovia ich stada, ako najinformovanejsi z ich pomylenych ucencov, dostavaju zachvaty strachu pri pomysleni, ze mohli objavit to, o co nam naozaj ide, ze mohli nazriet do kuchyne, kde sa vari polievka ich buducnosti.
  Ako malo nas vsak poznaju tyto ubohi goyim.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Grigoriy, vidis to dost fatalne.
  Mozes rozviest tu vetu:
  ".. ked aj najlepsi z gojim,..., dostavaju zachvaty strachu pri pomysleni, ze mohli objavit to, o co nam naozaj ide..."

  Mas dojem, ze by niekto mal strach, ze objavil privela? To je nejake nejasne. Mas dojem, ze ani ti najlepsi neuveria?

  A vobec - co najhorsie ktokolvek ludskej spolocnosti moze sposobit?
  Totalne zotrocenie? Kamery vsade a chip v zatylku?

  Ech, to vsetko su len zbytocne technicke detaily - skutocna moc nad myslenim ludi je v pochopeni a ovladani ich myslenia.
  A ked sa nechaju - tak pre mna nie su zaujimavi.
  Ale podla mna sa nenechaju.
  Kym by sa mali dat?
  Idiotmi ako Stanko alebo Eliminat?
  Idar sa explicitne myli - oni NIC lepsie nemaju.
  Negeva, z jeho absolutne neovladajucou sa vulgarne prasacou povahou :-)
  Maju len tych, ktori su este zakernejsi, a su uplne ticho.
  To je vsetko.

  ( Dufam, ze nam Idar prepaci tuto abstraktnu temu, konkretne k vzniku Izraela a ulohe Sovietskych Sionistov pri tomto procese naozaj nemam ziadne nove podstatne fakty - ja som proste analytik - bola to pycha vitazov, ktori aplikovali socialne inzinierstvo nielen na Europu, ale aj na Blizky východ. Mozno len jeden fakt:
  Izrael ma svoje srdce v NY, a tam aj bude prepichnute, a skrecok zdochne. To je fakt, aj ked z buducnosti, teda ztial neoveritelny. )
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. .
  "Normalizácia, to je obdobie agentov, teda existencia v pretvárke, dvojtvárnosť prerastajúca do psychopatológie. Okázalá dramatičnosť divadelného predstavenia okolo Ústavu Pamäti Národa, pretrvávajúca inštrumentalizácia archívov Štátnej Bezpečnosti na cielenú diskreditáciu konkurentov - to všetko je obyčajný tik.

  Pozoruhodné je aj to, že kým agenti doby bývalej žili v utajení diskrétnosti, tí dnešní žijú v utajení obscénnosti. Len tak si totiž možno vysvetliť bohorovnosť, s akou najrôznejšie inštitúty a organizácie cez médiá ohlasujú, že Slovensko je vďaka nim exportérom revolučnodemokratizačného know-how - včera na Ukrajinu a Balkán, dnes na Kubu, do Bieloruska a Gruzínska, a pozajtra pravdepodobne do Iránu či Venezuely. Len o nutnosti slovenskej účasti na vojenskej agresii, a následnom rozvrate Iraku pod heslom „Enduring Freedom“ je zrazu podozrivo ticho. Tak ako je hrobové ticho okolo perspektívy nezvratnej porážky armád NATO - vrátane slovenského kontingentu - v Afganistane.

  Už nejde o lojalitu ku komunistickej strane a Sovietskemu Zväzu, ale napríklad o lojalitu k firme, a tomu, čo zopár ľudí v nej definuje ako jej hodnoty, ciele a kultúru. Alebo ide o lojalitu k súčasnému režimu partokratov a oligarchov, vyjadrenú recitovaním repasovaných ideologických mantier. Plynulý prechod od jedného k druhému verne ilustruje fakt, že v slovenských masmédiách je už roky jedným z najvyhľadávanejších poskytovateľov zásadných ideologických stanovísk, názorových polotovarov, profilových rozhovorov a iných psích kusov bývalý vedúci ideologického oddelenia ÚV KSS...

  Hlboko pod kožu vžitá sebacenzúra kohokoľvek, kto sa dokáže udržať v pozícii z ktorej môže verejne formulovať názor, sprostredkovávať informácie, obhajovať alebo odcudzovať daný stav vecí je sebatrýznením, okypťovaním ľudskej mysle, dusením debaty ako spôsobu hľadania pravdy a porozumenia, a teda pustošením verejného, ako spoločného priestoru pre uplatnenie slobody jednotlivca.

  A práve tu je bod zlomu: ak sa dejinným pohybom ľudského ducha nemenia štruktúry ľudskej psyché, ak sa človek vo víre tisícročí a spoločenských otrasov nedokáže aspoň čiastočne vymaniť zo svojich podmienených reflexov, rozumom a výchovou sa povzniesť nad primitívne inštinkty, akákoľvek snaha o zmenu je ilúziou.

  Lenže impulzom zmeny ešte stále je životodarná sila ideálu, a myslenie autenticky slobodného človeka preto napriek všetkému zostáva revolučným počinom. Nádej neumrela, a čím ďalej tým hlasnejšie sa opäť hlási o slovo. Aj preto v normalizačných časoch ustrašencom nestačí len v mene opatrnosti, či vlastnej schopnosti prežiť, preventívne odmietať akékoľvek vskutku podvratné myšlienky, ako určitú formu rúhania sa. Strach sa odjakživa zažehnával predovšetkým preklínaním a zaklínaním.

  Každá epocha má svoje kliatby a zaklínadlá. Dnes sú to "demokracia“ a „ľudské práva“, v mene ktorých možno verejne obhajovať napríklad rozbombardovanie ľubovoľnej krajiny, aj s použitím vreckových atómových bômb, či zriadenie a ničím nehatené prevádzkovanie najväčšieho koncentračného tábora súčasnosti v Palestíne.

  Do nepríčetnosti vystrašené, a teda ukrutné zajace - ich krvou podliate oči vnímajú svet svojsky: hľadajú nepriateľa. A nakoniec ho vždy nájdu. Ešteže niektoré z nich v rámci sebaovládania trénujú karate. A čo krivšie aspoň že nosia cilicium.

  Pokračovanie nabudúce"

  publikované: | autor: . (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. Prosim doplnit do mapky
  Ked uz sme pri davnej historii, nejako si vo svojom zanieteni zabudla spomenut vyhnanie 850 000 Zidov z arabskych krajin v tych casoch, kde Zidia zanechali za sebou majetky v rozlohe 4 krat uzemie Izraela.

  http://www.haaretz.com/hasen/spages/941518.html
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 9. Najhorsie, co sa moze stat je to,
  ze sa ludstvu zabrani, aby naplnilo svoj potencial - mozno jediny taky potencial a moznost v celom Vesmire.
  Obavam sa zaroven, ze sme uz zasli tak daleko, ze dnes po tejto Zemi chodi s nami aj Posledny clovek.
  Arton, ja na moju obavu mam vela dovodov, lebo si myslim, ze som nahliadol do kuchyne aj do kotla, dokonca som nacrel aj ochutnal, lebo kazdy, kto naozaj chce, moze nahliadnut - taky je zakon, taka je existencia k nam laskava.
  Kolki vsak naozaj chcu?
  A este toto: "Idioti" nie su aktermi, ale len ubohymi obetami, tak ako aj Ty alebo ja.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. Množstvo zaujímavých detailov
  sa tam nevošlo, idar. Mnohé z nedávno sprístupnených archívov. Napríklad o tom, že Československo - v rozpore s oficiálnymi tvrdeniami o ukončení dodávok zbraní v roku 1949 - na žiadosť ZSSR masívne zásobovalo Izrael zbraňami ešte minimálne dva ďalšie roky. Nie je tam tiež zmienka o tom, že USA poskytli na jar 1949 Izraelu pôžičku vo výške 100 miliónov dolárov. Napriek tomu podpora Izraela zo strany ZSSR neustávala. A to už, prosímpekne, naštartovala studená vojna.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. Grigoriy, zacitujme si ešte niečo
  z Tao te Ťing: "Milosrdnosť prináša víťazstvo v bitke a neochvejnosť v obrane."
  Osud Palestínčanov je testom miery cynizmu. Tí, čo s nimi nemajú súcit, sami prehrajú. Je to síce tajná agenda, ale teraz to už vieš aj ty.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 12. To je vskutku zvláštne, Stanko, že židia,
  ktorí storočia a storočia nažívali so svojimi moslimskými susedmi bezproblémovo a žiadny holokaust sa na nich neudial, sa odrazu v roku 1948 vychytili na masový exodus. Čo sa stalo? Prečo odrazu toľké nepriateľstvo? Nemá to náhodou niečo spoločné s dementným rozhodnutím OSN?
  A aký zázrak - pre vyháňaných židov boli nachystané akcie Zázračný koberec, Ezra a Nehemiáš ... ktoré ich hladko dopravili do Zeme zasľúbenej. Nachystané skôr, ako k vyháňaniu došlo.
  Aj tých pár desiatok iránskych židov, zväčša postpubertálnych sopliakov, ktorých Izrael nedávno nalákal na pár grošov, bude o 60 rokov vydeklarovaných ako "vyhnaní" a ich majetok zanechaný v Iráne vyčíslený na omračujúcu sumu? Nemusíš odpovedať, ďalších 60 rokov sa sionistická propaganda nedožije.

  Treba začať vyčíslením škôd spáchaných na Palestínčanoch počas nakby a v nasledujúpcich desaťročiach. Presne vyčísliť škody spôsobené zločinmi, ktoré ich dostali na úroveň subsaharskej Afriky. Nie je najmenší dôvod myslieť si, že by Palestínčania nemohli byť najmenej tam, kde Libanončania (hoci im ich štát Izrael opakovane rozmrdáva - škody tiež treba vyčísliť). Ak nie sú, treba sa spýtať: kto to spôsobil a čím?
  Treba vyčísliť škody, ktoré napáchal Izrael na celom regióne. Potom môžeme pokročiť ďalej a žiadať, aby Izrael konkrétne odškodnil aj arabských židov za ich exodus spôsobený sionistickou kolonializáciou Palestíny.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. nerozumiem sice o com pises,
  ale vyhnanych Zidov bolo tolko ako "vyhnanych" Arabov.

  Zidom v arabskych krajinach bolo zobrate obcianstvo a majetok. Arabi co zostali v Izraeli dostali izraelske obcianstvo a majetok im zostal, ti co odisli a chceli sa vratit ked bude Izrael porazeny, tak mozu nadalej cakat.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 14. Ema,
  ja si myslim, ze nakoniec prehrame aj tak vsetci, a potom uz zostane len devat Nebeskych mudrcov, budu ticho sediet pri ohni, a ked sa budu chciet velmi nasmiat, takto vzdy jeden z nich prehovori:
  "Pamatate si ich? Dokonca sa vo svojej domyslavosti sami seba nazvali homo sapiens."
  A bude tam vela smiechu.
  Nesmrtelni Mudrci su uz raz taki, tak malo im staci, aby sa zchuti nasmiali - najma, ked je uz na Zemi zas take bozske ticho a pokoj.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 15. Grigoriy, ak tento vesmir nedokaze viac
  ako vyprodukovat tuto plesnivu gulicku, tak ho nie je skoda.
  Urcite je mnoho inych, uspesnejsich vesmirov.

  A ak tato zem ci tato populacia homo sapiens ma znicit sama seba, tak je to takisto jej vina a jej osud.

  Ze som "obet" tohot sveta je mi jasne odkedy som pochopil, ze zatial vsetci ludia predo mnou zomreli a ze teda aj mam svoj preistorocas ohraniceny. To som mal asi osem rokov, mam dojem. No a?

  Ukaz mi jedneho aktera, prosim.
  JEDNEHO aktera.
  Chcem ho vidiet, ako ovlada tento svet ci len svoju personu v nom.

  Pravda, existuju ti, ktori manageuju relativne velky potencial, pod palcom maju gombiky aj kniple a posluchaju ich rozne hierarchie mentalnych sluhov - ale ci nie su oni rovnako len idioti, ktori z kybernetickeho hladiska neovladaju ani seba?
  To nie su akteri, su to tiez len kauzalne vlny na oceane.

  V tomto svete sa nestane nic, co by malo kohokolvek vedomie naplnat obavami o potencial. Potencial vytvara univerza, nie naopak.


  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 16. Oxymoron humanitárne bombardovanie
  vymyslel mekotavý Vašík pre účely bombardovania Juhoslávie. Za to by mal dostať Nobelovu cenu za mier skôr, ako otrčí kopytá na rozožratosť pľúc a cirhózu pečene, ktoré získal počas dlhej funkcie disidenta.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. Arton
  Chces poznat jedneho aktera?
  Vsak som ho tam tusim aj spomenul.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. Aby som nevyznel prilis negativne (ci naopak prilis pozitivne)
  s tym,co napisal ".", neuch uz to je ktokolvek, sa mozem do vynimocne velkej miery stotoznit.

  Konkretne toto by som zdoraznil:
  "A práve tu je bod zlomu: ak sa dejinným pohybom ľudského ducha nemenia štruktúry ľudskej psyché, ak sa človek vo víre tisícročí a spoločenských otrasov nedokáže aspoň čiastočne vymaniť zo svojich podmienených reflexov, rozumom a výchovou sa povzniesť nad primitívne inštinkty, akákoľvek snaha o zmenu je ilúziou.
  Lenže impulzom zmeny ešte stále je životodarná sila ideálu, a myslenie autenticky slobodného človeka preto napriek všetkému zostáva revolučným počinom. Nádej neumrela, a čím ďalej tým hlasnejšie sa opäť hlási o slovo".

  A prirodzene, zo zaciatku sa URCITE NEZMENI cele ludstvo.
  Vzdy sa spravnym smerom pohybuje len cast, prinajmensom docasne.
  Nech kazdy zmeni sam seba, a zmeni svet.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 19. Kto vie,
  ako si prišiel na ten predošlý link, Stanko. To z tvojej hlavy určite nebude, lebo ty zvyčajne len trepoceš poučky tvojho tata, akurát tam zameníš podmet zo ZSSR na USrael. Ťa už sioníci povýšili na dôverníka, že ti dodávajú propagandistický materiál? Pochvál sa nám, nehanbi sa.
  Teda nieže by to celé bola pravda. To ty asi nemáš predstavu o tom, čo je o 850'000 ks. živého sionistického materiálu. To keby bola len desatina toho, to by tu boli inakšie hukoty. A ozaj, čo tam tí potomkovia najspravodlivejších zo spravodlivých robia naspäť? Ukáž nám JEDNÉHO Palestínčana, ktorý by sa mohol domáhať svojho ukradnutého majetku.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 20. Grigoriy, to s Poslednym clovekom
  je skoro ako s Nietzschem a nihilizmom.
  Doteraz nie je medzi kritikmi jasne, ci bol vlastne za, alebo proti.)

  Ukaz mi toho aktera konkretne, a vyjadri sa, ci s nim suhlasis, alebo nie.
  Ci ta osud ludstva naplna obavami, alebo suhlasis so smejucimi sa mudrcami pri ohni?

  ( nie ze by som niekomu vycital, ak ma rozne nalady, kazdy z nas je len vlna (a to nespominam kvantovu vlnu :))
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 21. kto prehrá vojnu, platí územím,
  hovoria (aj naše) dejiny.
  Spravodlivé na tom je, že platí, kto vojny vyvolal :-b
  publikované: | autor: kriq (e-mail, web, neautorizovaný)
 22. Idar, to je najnovšia sionistická finta,
  urobiť z arabských židov - ktorých sionisti stiahli do Izraela, kde ich nutne potrebovali - úbohé obete (ako inak).
  Títo nešťastníci skutočne boli obeťami - agresívnej sionistickej šovinistickej protiarabskej politiky.
  Každý normálny človek navyše chápe rozdiel medzi expulziou do utečeneckého tábora a odchodom do sociálnoinžinierskej Zeme zasľúbenej oplývající mlékem a strdím, kde budú pečené holuby atakďalej.
  Oni tým chcú sionisti vlastne naznačiť, že na pôdu ukradnutú Palestínčanom majú právo. Akože transfer. Talmudistická palogika, business as usual.

  (Mimochodom, v roku 1933 uzatvárali sionistickí vodcovia s nacistami dohody, napríklad dohodu Haavara, ktorá nemeckým židom umožňovala previesť svoj majetok do Palestíny a odsťahovať sa tam a sionistickí vodcovia žiadali nacistické Nemecko, aby židov k odchodu do Palestány "povzbudzovalo". -- In: L. Ruckner: Stalin, Izrael a Židia.-- Pre splnenie sionistického sna bolo prisťahovalectvo do Palestíny esenciálne).

  Napriek tomu, že k megalomanskému sociálnoinžinierskemu sionistickému projektu - osídľovaniu etnicky vyčistených území sa vysoko kladne staval hlavne ZSSR a dodal stotisícky židov, v novovytvorenom Izraeli nával rozhodne nebol. Ešte aj v roku 1958, v čase najväčšieho budovateľského ošialu, tam bolo len cca 15 percent všetkých židov a ďalší sa nijako nehrnuli.
  Povzbudzovaniu židov do alije mala napomáhať antisemitská politika v rôznych krajinách, ktorú sionistické kruhy "monitorovali" a strašili ňou, ale akosi to nefungovalo. Tak ako to nefunguje teraz v Iráne, keď iránski židia odkázali sionistom, že nie sú na predaj.

  Bizarnou súčasťou tejto nepretržitej kampane na osídľovanie Izraela židmi je minuloročná hláška predstaviteľov sionizmu, že židia v USA nemajú budúcnosť, lebo sa intermarriageujú a celkovo kašlú na jewish values, a preto by mali všetci odísť do Izraela (len tak, na okraj, v USA žije cca 45 percent všetkých židov). Americkí židia na to reagovali veľkým kraválom.

  Aktuálne pozbudzovať židov do alije má aj Nativ pôsobiaci v Nemecku. Časť ruských židov bola totiž tak neuvedomelá, že z Ruska odišla nie do Izraela, ale do Nemecka. Teraz sa o nich teraz ťahá Nemecko a Izrael. Izrael ich nutne potrebuje, ale Nemecko sa nechalo počuť, že im mieni vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby neodchádzali. No sranda.

  Takže toľko by som k nevyhnutnému materiálu na budovanie sionistického sna. Pre sionistov tí ľudia totiž ničím iným nie sú. Len bezduchým materiálom v rukách sociálneho inžiniera.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 23. Veru tak, kriq
  Chronický vojnový agresor Izrael, ktorý priamo a nepriamo vyvolal prakticky všetky vojny v regióne a nemieni v tom prestať, si to stále neuvedomuje.
  Aj ho kamaráti varujú, ale nadáva im do antisemitov. Má plné sklady zbraní a navrchu stovky nukleárnych hlavíc, môže sa naďalej správať ako násilnícky psychopat.
  Nuž, kto chce kam, tam aj skončí.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 24. Co sa tyka arabov je Izrael zdrojom choroby.
  co sa tyka zapadu je Izrael len prejavom choroby.
  To je samozrejme jasne.

  A neliecia sa prejavy, ale zdroj choroby.
  To je SAMOZREJME JASNE.

  Ale choroby sa neliecia tym, ze za bacilonosicom vymenovavaju fakty o ich zlocinnych nasledkoch a caka sa, ze to tito dobrovolne uznaju svoju skodlivost a sami sa vyliecia:)

  Na druhej strane stale mi nebol ukazany ani jeden skutocny Akter.
  To sa potom nemozno cudovat, ze sa ludia bavia o detailoch vidieka.
  Ten je aspon realny a evidentny.
  Aj ked je to len chvost chapadla.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 25. A teraz konkretne,
  vidim, ze Kriq dal Idarovi za pravdu v tvrdeni, ze silnejsi ma pravo.
  Gratulujem.
  Ubil si ho faktami.
  Alebo naopak?
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 26. Arton
  Zarathustra raz zisiel do udolia, aby sa posledny raz pokusil prebudit ludstvo k jeho potencialu - tak velmi miloval cloveka. Clovek sa mu vsak vysmial.
  Dnes by uz nikam nechodil, lebo vidi, ze sa naplnilo jeho proroctvo aj obava.
  Zid zvitazil, a uz sa s tym naozaj neda nic robit.
  Ludia by mali vediet rozoznat cas svojej porazky, aby si mohli zachovat svoju dostojnost aj v takej situacii. Beznadejna obrana ponizuje.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 27. Arton, stačí štípnuť chápadlo a vidíme, kto zvreskne
  Aktér sa sám prihlási.
  Najčastejšie môžeme túto scénku vidieť na pôde Bezpečnostnej rady, na fleku s vlajočkou USA.
  Ako hovorí klasik, tam je hlava draka.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 28. "Silnejší má právo"
  Toto zrejme oznámil kriq sudcovi pri rozvode, keď obral o všetko svoju bývalú zákonitú manželku a využil pri tom aj vlastníctvo kvalitnej strelnej zbrane, kým ona mala len nôž. Ale provokovala a provokovala, vyvolávala vojnu ... a ju prehrala, samozrejme. Ako vieme poučení kriqom, víťaz berie všetko.
  Ďalší zástancovia práva silnejšieho mu dali zapravdu.
  Takto vyzerá právo á la sionisti. Kľudne sa ním nechajte zmagoriť, opice.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 29. Grigoriy, ja sa ti nevysmievam.
  Ale ziaden Zid nezvitazil.

  Posolstvo z hor by malo podla mna zniet, ze ani beznadejna obrana neponizuje. Ziaden pokus zit rovno neponizuje.
  Mnoho bojov, ktore vyzeraju stratene ci dokonca koncia skoncene formalnou porazkou, su vlastne vyhrou.
  To by som mohol konkretne historicky vysvetlit, ale nie teraza a tu.

  Co ponizuje, to je skor fatalisticky defetisticka depresia.
  Ja chapem, ze pri pohlade na marne vrtanie sa "realistov" niekde vo vlastnom kolene cloveka prepada priam zufalstvo :)

  ---
  Ale tak ci tak respektujem a do velkej miery chapem tvoj nazor.
  Hlavne som rad, ze sme si to vysvetlili, lebo som si nebol isty, co myslis, a pochopit sa je medzi priatelmi to najdolezitejsie.

  Uzavrime to treda tak, ze nech uz to je s docasnou globalnepolitickou situaciou akokolvek, urcite to nestoji za robenie nedostojnych veci.
  Z hory koli tomu urcite ani ja zostupovat nebudem.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 30. ema hovori, ze Zidia su si sami na vine,
  a potom zacne s nejakymi konspiracnymi teoriami, ktore sa nedaju vyvratit ale ani dokazat, treba im len verit. Podobnost s nabozenstvom cisto nahodna.

  Perzekucia Zidov v Arabskych krajinach sa vystupnovala este pocas druhej svetovej vojny, ked sa islamo-fasisti spojili s Hitlerom a osvojiji si jeho myslienky/chorobu a rovnako ako obyvatelia tohto veseleho pytvora, teda len tu cast co sa tyka Zidov, to kde boli oni menejcenni sa rozhodli nevsimat.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 31. ešte v polovici 20.storočia sa menili v Európe hranice
  na základe výsledkov vojny - ako stáročia a stáročia predtým.
  Napriek tomu si zúčastnení dnes nenárokujú: Slovensko na Podkarpatskú Rus a poľskú Oravu, Maďari ak už nie na felvidék, tak aspoň na Rusovce, Jarovce+čuňovo, Poliaci na Ľvov, Nemci na Sliezsko a Alsasko...
  publikované: | autor: kriq (e-mail, web, neautorizovaný)
 32. Na Blízkom Východe žiadna vojna nebola,
  a preto nebol najmenší dôvod preniesť tam euroatlantickú vojnovú agresivitu, obrať domácich ľudí o ich krajinu a spáchať na nich genocídu. Treba explicitne uviesť, kto má na svedomí túto brutálnu extenziu európskych zločinov?
  "Pán sudca, svoju ženu som obral o všetko a som ju aj dokrvavil, lebo aj iní to tak robili!" Ak chceš obhajovať zločin tým, že sa udiali aj iné zločiny, si na nesprávnom mieste. Len potvrdzuješ chorobné sionistické mýty, kriq. Bodka.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 33. Stanko, aj komunisti si boli sami na vine,
  ale to ti tvúj tata komunistický politruk zabudol povedať. A tak ti zostal obdiv k sociálnoinžinierskym projektom kombinovaný s arogantnou tuposťou. Kto už by ťa ľutoval.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 34. o
  ake argumenty...
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 35. nech ta porazi
  moj tatko je teraz na tom 1000 krat lepsie ako za komunizmu.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 36. No vidíš, Stanko, že to sociálnoinžinierske
  komunistické svinstvo, rodný brat sionizmu, ľuďom lepší život neprinieslo. Ani tvojmu tatovi.
  Aj Izraelčania sa budú mať lepšie, keď sa strasú ideológie sionizmu. Je to len otázka času.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 37. gesundheit
  Izrealcania sa asi nebudu mat lepsie, keby neexistovali.

  Mozno ty by si sa citila lepsie, ale pochybujem, tvoja choroba by sa zase prejavila niekde inde.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 38. Veď netáraj
  Komunizmus padol - a stále sú tu Rusi, Ukrajinci, Poliaci, Rumuni, Bulhari, Slováci... ale už bez triedneho nepriateľa a majú sa lepšie.

  Padne sionizmus - a Izraelčania tu stále budú. Len bez rasového nepriateľa, budú to normálni kooperatívni ľudia. Nikto ich nebude vyháňať z Blízkeho Východu a im ani nenapadne zakazovať vyhnaným Palestínčanom vrátiť sa domov. Možno nakoniec Židia sami premenujú Izrael na Palestínu, aby im nepripomínal zločiny sionizmu a stanú sa zas židovskými Palestínčanmi. Tak ako boli vždy židovskými Palestínčanmi tí, čo tam žili po celé storočia spolu s moslimskými a kresťanskými Palestínčanmi.
  Nikto nebude Židom vyčítať, že neprijali arabský návrh, aby po zlých skúsenostiach s Európou prišli ako bratia, a nie ako vrahovia a etnickí čističi. Že ty, Stanko, o tomto návrhu nič nevieš? To je len ďalší z prejavov tvojej arogantnej tuposti.
  A komu sa spolužitie s Palestínčanmi nebude páčiť, môže slobodne odísť. Tak ako môže každý Slovák, ktorému sa nepáši spolužitie s Maďarmi alebo Rusínmi, tiahnuť kam len chce.

  Palestínčania nechú sionistov. Tak ako my nechceme komunistov.
  Komu toto pripadá choré, je nebezpečný psychopat.
  Vykopnutím sionizmu na smetisko dejín, tam za jeho rodným bratom komunizmom, bude tento svet zas o kúsok slobodnejší.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 39. aha,
  potom si uz len daju Izraelcanky pozor, aby nahodou neboli na videu s nejakymi cudzimi muzmi a vsetci budu stastni a zdravi. Gute besserung.

  http://www.sme.sk/c/3712021/V-Irane-ukamenuju-dve-sestry-za-cudzolozstvo.html
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 40. Stanko, pre účely tejto diskusie
  by bolo vhodnejšie uviesť, že Izrael dnes ulovil na okupovaných územiach ďalších desať ľudí a odvliekol do koncentráku do Izraela. Robí to pravidelne a robí to roky. Kradne a unáša ľudí, ktorí sa ničím neprevinili. Ani len pornovideom. Len tým, že sú Palestínčanmi. A všetci Stankovia pekne držia huby. Prípadne vyvreskujú, že sú to všetko nepriatelia systému. Presne rovnako vyvreskujú ako ajatolláhovia o tých dvoch babách.

  Nikto nepozná osud ľudí ulovených na okupovaných územiach ako zvery a odvlečených, možno ich Izraelčania ukameňujú, možno ich utýrajú iným spôsobom, ale teba to nebude znepokojovať, pretože to robí zmrdský systém, ktorý Európa - a menovie ty - plne podporuje a v novinách sa preto neobjaví ani slovo.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 41. Vrahovia su nepriatelia hocijakeho systemu
  V dalsich spravach v Juhoslavii vyhral pro-zapadny demokrat Tadic. A ze vraj sa neda demokracia zaviest bombami.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 42. PASMO GAZY
  publikované: | autor: -- (e-mail, web, neautorizovaný)
 43. Ema
  vsetko co pises je - bohuzial- len smutna skutocnost a nepopieratelne fakty. Nenechaj sa ale vyprovokovat obmedzencami, nestoja ani za komentar.
  Vedela si ze Al Jazeera in english sa da normalne pozerat cez Satro?- to je moj dnesny objav tak sa chcem s podobne zmyslajucimi on podelit.
  publikované: | autor: raja (e-mail, web, neautorizovaný)
 44. Strangling Gaza
  "Gaza is on the threshold of becoming the first territory to be intentionally reduced to a state of abject destitution, with the knowledge, acquiescence and--some would say--encouragement of the international community," the commissioner-general of UNRWA warned recently.
  http://www.counterpunch.com/makdisi02042008.html

  Reálna tvár sionizmu. Zbavená hypnotizujúcich talmudistických táranín o práve na cudziu zem a ešte viac zeme a ešte kus a ochranu a obranu a zbrane konvenčné a zbrane nukelárne a bú bú bú všetci nám robia zle ... a práve na genocídu na podluďoch.
  A európski humanisti čumia s vytreštenými bazedmi ako myš na hada.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 45. Raja, ďakujem, skúsim to tiež sprevádzkovať,
  ale telku pozerám málo. Občas pozriem stránku Al Jazeery, ale karty sú na stole, agresor je jasný, aj jeho zámery.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 46. Strangling Gaza,
  no to je naozaj zle, ale na druhej strane tesme sa, ze Izrael prestal Gazu okupovat.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 47. Odchod ku psychiatrovi, Stanko
  A odkáž mu, nech ťa so zvláštnym dôrazom vyšetrí na nastupujúcu bipolárnu afektívnu poruchu. Ak by terapia nezabrala a tvoje manické epizódky by neustupovali, lobotómia pomôže určite. Na to vem jed, chuďátenko naše.

  Ale nechajme nateraz Stankov zúfalý psychický stav bokom, sú tu totiž zaujímavejšie správy.
  Zdá sa, že víťazné ťaženie v Afganistane už rozmrdáva samotnú substanciu NATO a USmanom začínajú dochádzať aj fondy aj kanónenfutter.
  http://tinyurl.com/2ub2o6
  http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=520206
  Ergo, jedinečná šanca nechať tých hajzlíkov v tom, nech si to vycuckajú do dna.
  Ani sionizmum nepadne skôr, ako padnú na kolená USA. Každému rozmýšľajúcemu jedincovi je predsa jasné, že AIPAC je v USA ako bol onehdá štvrtý článok ústavy v ČSSR. Nikto ma tu nepresvedčí, že sa dá u sionistov niečo dosiahnuť civilizovanou cestou. Nato sú príliš pozadu. Tým kým sa nepustí žilou, zatiaľ pokoj nebude. Drobný problém je len v tom, že keď Izrael prestane dostávať finančnú a ideologickú infúziu od terajšieho hostiteľa, zase sa všetci Šlomovia nahrnú do Európy.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 48. v Afganistane
  pritom nemci zda sa vedia ako na to http://muslimskelisty.cz/zp973.html
  publikované: | autor: raja (e-mail, web, neautorizovaný)
 49. Raja, ale taká je predsa každá vojna
  Preto je vyvolávanie vojen najťažším medzinárodným zločnom. Full scale vojen s použitím najmodernejších zbraní, s potenciálom prerásť do svetového konfliktu.
  Nič na tom nemení fakt, že USrael, ktorý tento mlynček na mäso roztáča, nie je za to MOMENTÁLNE potrestaný. Konzekvencie prídu, túto istotu máme.

  V každej jednej vojne pácha okupačná armáda zverstvá, zločiny prori ľudskosti. Raja, nechcem ti brať ilúzie, ale hento o deťoch používaných ako mínohľadačky je iba časť celku.

  Všetci vieme, odkiaľ sa ten militaristický hnus rozlieza do celého sveta
  http://usa.sme.sk/c/3712815/Bush-chce-viac-ako-500-miliardovy-rozpocet-na-obranu.html
  Úbohý USrael sa pochopiteľne len bráni, preto ide o rozpočet obranný. Všetci agresori vždy vrešťali o potrebe obrany (aj istý starý ujo s fúzkami sa len bránil pred bolševizmom)
  http://www.normanfinkelstein.com/img/features/latuff/show.php?nam=4

  Dajme si na rozveselenie ešte niečo z Latuffa

  http://www.normanfinkelstein.com/img/features/latuff/show.php?nam=122

  http://www.normanfinkelstein.com/img/features/latuff/show.php?nam=124

  K Afganistanu:
  výnimočne sa toto prevalilo
  http://www.sme.sk/c/3711512/Americka-armada-priznala-smrt-deviatich-civilistov-v-Iraku.html

  ale civilistov, ktorých tam zavraždili kloačné vojská pod vedením hrdinskej americkej armády, sú desaťtisíce. Ušmudlaní negramotní ľudia, nikto ich mŕtvoly nebude počítať. Načo. Naši vojaci sú tam na iné, dôležitejšie veci!
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 50. Na prvý pohľad to nesúvisí s témou
  ale iba na prvý.

  Derren Brown to robí pre zábavu
  http://www.youtube.com/watch?v=8ZohpDS2aMc

  ale o možnostiach manipulácie ľudskou mysľou tým hovorí viac ako tony akademických knižiek. Pekne v praxi to ukazuje. No veď sa zasmejme. Hypnóza a mind control.
  Áno, bomby na Hirošimu a Nagasaki boli dobré. Áno, Reagan uzbrojil Sovietsky zväz. Áno, islamofašisti zhodili WTC. Áno, preventívne vojny treba. Áno, Irak má ZHN. Áno, Irán chce jedinou nukleárnou bombou zničiť svet. Áno, treba na Irán použiť nukleárne zbrane. Áno, Izrael má právo na sebaobranu. Áno, Chávez je diabol. Áno, Rusko treba anektovať...
  Dajte mi vašu peňaženku. Áno, nech sa páči.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 51. O naivnych peticiach a o velkom previneni
  Predstavte si, ze by delegacia sliepok, oviec, krav a svin prisla do uradu vlady s peticiou podporenou dokazovym materialom vsakovakeho druhu poukazujucim na vsetko zlo, ktore na tychto zvieratach ludia kazdodenne pachaju. Predstavte si, ze by peticia ziadala, aby sa vsetko to krute zaobchadzanie okamzite skoncilo, alebo by zvierata dokonca ziadali odskodnenie za vsetky minule previnenia voci nim.
  Nebol by to priklad naivity najvyssieho stupna?
  Aka by bola reakcia vlady na takuto peticiu? Aka by bola vasa reakcia?
  Ludia nepotrebuju pocut od zvierat, ako sa oni citia, co si myslia, ake maju staznosti alebo rozhorcenia, lebo oni to dobre vedia, len na to maju iny pohlad. Clovek len jednoducho nemoze pripustit, ze by sa mal zaoberat a dat sa ovplyvnit moralnymi nahladmi nizsich bytosti. Nie je samozrejme pre cloveka mysliet si, ze zvierata su tu na to, aby mu sluzili? Nepovedal tak aj boh? Nie je to tak napisane aj v svatych knihach?
  Nikto z nas nikdy neprisiel s dokazmi alebo argumentami, ktore by boli pre Zidov nezname, o ktorych by nevedeli. O take nieco tu predsa nikdy neslo. Oni vase peticie a vase argumenty pokladaju za naivne, pretoze vasa situacia sa naozaj podoba situacii hospodarskych zvierat.
  Nechapete, ze tak, ako zvierata su tu na to, aby sluzili vam, tak vy ste tu na to, aby ste sluzili Zidom? Nechapete, ze boh si ich vyvolil, a dokonca im pod hrozbou smrti zakazal obcovat s vami, rovnako, ako vam zakazal obcovat so zvieratami. Nedal im on prislub, ze im raz budete vsetci sluzit?
  Preco?
  Pretoze vy ste len menejcenni goyim, aj s vasimi karnevalmi, telenovelami, hokejom, Oskarmi, pivom, piercingom, tetovanim, vecnou zabavou, degenerovanym umenim, gycmi, modou, prezieranim, nemoralnostou, podlostou, ubohou servilnostou, infantilnym narcisizmom, snobstvom, mentalnou lenivostou a duchovnou obmedzenostou.
  Neobvinili raz Zida, za to, ze vraj zabil boha?
  Vy ste vsak zabili Nadcloveka - a to je este vacsi hriech.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 52. Ešte odpoveď na otázku,
  prečo idú USA vraziť vyše 500 miliárd dolárov do vojen, keď majú na krku recesiu.
  Pretože vojna je fantastický biznis. USA o tom vedia svoje.
  Mystérium kapitálu.

  Tiež sa vo vojne dajú odskúšať nové zbrane priamo na živom mäse - a aj sa to VŽDY robí - ale to je len sprievodný benefit. V Pentagone potom výsledky vyhodnotia a urobia z nich grafy a excelovské tabuľky. Ja neviem, či ich sprístupnia US daňovým poplatníkom, ale mali by s nimi oboznámiť pozostalých. Nech vedia, že ich blízki neotrčili kopytá zbytočne.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 53. A kto zhodil WTC?
  Vzhladom na tvoju chorobu predpokladam ze odpoved bude Zidia.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 54. Ja neviem, Stanko, kto zhodil tie dva domčeky,
  ale lietadlá to neboli. V zhypnotizovaných makoviciach fyzika neplatí, ale všade inde v materiálnom svete áno.
  Ešte podivnejšia je vo svetle oficiálnej verzie akcia Pentagon.
  Ale kto už by sa zapodieval prkotinami, keď uhladení páni v telke tvrdia, že zaútočili islamofašisti, ktorí nám závidia náš brave new world, chcú nás zničiť, chcú nás zničiť, chcú nás zničiť, chcú nás zničiť ... a pas Muhamada Attu pohodený v blízkosti rozsypaných domčekov je toho dôkazom.
  Výsmech od zhypnotizovaných kauzálnych mašiniek nech je skeptikom dostatočnou výstrahou.
  Keby mali skeptici do budúcna záujem o vodný kúpeľ, neni problém, aby CIA rozšírila počet miest v tajných lázních, all inclusive, vrátane dopravy s medzipristátím v malebnom Grónsku.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 55. Lietadla to neboli?
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 56. Aká skromná správa
  a aký mierny trest, v dnešnej dobe boja proti terorizmu a chronickej husej koži zo špinavej islamofašistickej atómovej bomby
  http://www.sme.sk/c/3713517/Svajciara-odsudili-za-obchodovanie-s-jadrovym-materialom.html

  Šéf celého smradľavého podniku Asher Karni ani raz nebol spomenutý. Ani Johan Meyer.
  A šak veď načo.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 57. Keby nieko mu meno Asher Karni nič nehovorilo,
  môže doštudovať
  http://en.wikipedia.org/wiki/Asher_Karni
  (och, tá výška trestu)

  a tu je investigatívna správa Marka Shapira The Middleman
  http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/nuclear/part1.html
  Dlhé, ale poučné
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 58. Ema, ked uz si zacala s tou sugesciou,
  prave preto, ze hlboko zmanipulovane hovada si nikdy nebudu schopne uvedomit a priznat svoju menejcennost, nema zmysel sa s nimi bavit.

  Treba na nich aplikovat talmudisticky pristup, nech si ho uziju :-)

  Napada ma myslienka, ked tak na vas pozeram, na to sice nepocetne ale relativne siroke spektrum pritomnych, ze treba azda vyjasnit, pre koho su informacie urcene.
  Pre tych, ktori o tom este nepoculi, teda pre pomerne siroku verejnost? Alebo pre tych, ktori uz hladaju smer?
  To prve splna velmi dobre ClearingHouse, CounterPounch a viacero inych servrov.
  To druhe je zriedkavejsie. Pretoze aj ludia, ktori hladaju cestu, casto bludia.

  Ale to len tak bokom, ako vzdy, nic som tym nechcel povedat :)

  Nemienim menit globalne pocasie, ma svoj vlastny vahovujuci priebeh, a pohlad na tlejuce smetisko ma nenaplna nejakymi univerzalnymi obavami. Diamanty sa vzdy rodili pod tlakom.

  Pritomni su toho dokazom:)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 59. K tomu Karnimu.
  je podivuhodne, ze Zidia v gangstersom obore su tak casto oznacovani za genialnych :)
  Oni su genialni asi iba/hlavne tam:-))

  Ja poznam virtualne viacero genialnych ludi.
  Asi ani jeden nie je clenom zidovskej sekty, aspon sa k tomu nehlasi, to k tomu Karnimu.
  A ked pozeram na standardne geneticky inferione v sere sa stracajuce humanoidne masy obyvatelstva tejto planety, vratane ich dnesnych koordinacnych vrstiev, som schopny s plnou vaznostou o spominanych osobnostiach prehlasit, ze poznam Nadcloveka.

  A vhzladom na to, ze sa so svojou ostrou mentalnou vybavou zhodou okolnosti venujem tejto teme koncentrovane a zaroven kludne doslovne desatky rokov, mozem prehlasit, ze poznam aj viac - poznam skutocny Ideal.

  Ideal nemozno zabit.

  Verte mi.)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 60. Priznam sa
  ze Asher Kamir mi nic nehovori, rovnako ako Daniel Geiges. Asi to bude celosvetove spiknutie Svajciarov. A zevraj keby bol Izrael zniceny, tak by si citila lepsie a uz teraz si vyhladavas Zidov, ktori nieco spachali hoci aj nieco proti Izraelu a vidis za tym nejaku kospiraciu. Tym si iba stupnujes svoju chorobu anti-semitizmus.

  Co sa tyka tej sugescie, tak je jasne ze je to dopredu nacvicene divadlo, ale ludia ako ty naletia vsetkemu. Ale to je dosledok konzumnej spolocnosti, vy mate po tom dopyt a niekto vam tu bezduchu zabavu predava.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 61. Co goyim miluju
  Podarilo sa nam dostat goyim na vysoku duchovnu uroven. Vplyv nasho umenia, nasho vzdelavacieho systemu a nasich masovych medii konecne priniesli svoje ovocie.
  Jeden priklad z "Top 5 - najčítanejšich príspevkov za týždeň" na blog.sk:

  1) Hriech: Rišo nedokázal spočítať svoje milenky ani na prstoch oboch rúk.
  2) Mamina Samkovi ponúka ľavý prsník. On ukáže na druhý a povie: „Ne, ne. Tento!“
  3) Aký vekový rozdiel je najvhodnejší pre partnerov?
  4) žiaden sex..odolala som..
  5) Hriech: Priťahoval ju, ale povedala si, že odolá. Nemieni byť jedna z mnohých.

  Zalozte si ucet v nasej banke, dajte sa poistit nasou poistovnou, pouzivajte sluzieb nasich psychoanalytikov, citajte nasu dennu tlac, obdivujte nase umenie, pocuvajte nase "think tanky" a nasich politologov a politrukov, a my uz z vas urobime vygumovanych idiotov.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 62. Grigoriy, je to príroda, džungľa
  Nikdy iná nebola, ani nebude.
  Je ti treba zúfať si z priemeru, keď existuje ideál? Kam ťa asi tak môže zaviesť defetistická depresia? Nikam.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 63. asi sa niekomu
  pokazil reloadovaci skript alebo sa zlakol, ze zrusia veducu. A zase raz pravda zvitazila nad lzou a nenavistou.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 64. Ema
  Bhutan?
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 65. najnovsie
  Derren Brown zaluje knihu, ktora odhaluje jeho kuzelnicke triky. Ale to urobil aj Uri Geller a bol Zid. To len aby som sa drzal ducha tohto blogu, kde treba vsade nastrkat nesuvisiace pripady so Zidmi.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 66. Kamaráti tam idú koncom roka, Grigoriy
  Môžeš sa pridať, sú to príjemní ľudia.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 67. ...,su to prijemni ludia.
  Ved tak som si ja vzdy aj predstavoval Tvojich kamaratov, Ema.

  Myslis, ze by ma naozaj vzali so sebou?
  Mozno, keby si im nic o mne neprezradila.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
 68. Isteže ťa zoberú
  Ale aj oni sú ako Hoegova Smilla: jedna vec je na ceste zakázaná, a to fňukanie. Nárek je vírus, smrteľná, infekčná epidemická choroba. Orgie malicherných citov.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 69. Jaký ideál, čo za ideál?
  Sa tu dnes jašíte ako malí nevychovaní frackovia. Ľudia sú vždy len stelesnením nejakých archetypov, lepší či horší, nič viac. Tak to káže univerzálny zákon evolučnej ľudotvorby. Inak by to ani nemohlo fungovať, lebo všetko musí mať nejaké stavebné elementy, takpovedia základné štrukturálne kirpiče, s ktorými sa následne pracuje. Fenomém človeka je teda s vysnívanou nadľudskou dokonalosťou ne-zlú-či-teľ-ný. Keď si o niekom myslíte, že vie, tak je zaručené len jedno - že vie veľké kulové. Inak by ste o ňom vy nemohli ani vedieť a už vôbec by ste ho nevedeli pochopiť. Obávam sa, že ľudstvo na také niečo aj tak potenciál nemá, lebo je už dávno za klimaxom. Kua, vy tu milí priatelia normálne zase veľkým oblúkom kriesite Ježiška Kristuša. Radšej uprite svoj vznešený zrak na vašu obyčajnú ľudskú podstatu, z tej sa dá tiež vytĺcť dosť.
  Jediným riešením za daného stavu civilizácie je už asi naozaj ísť hladať šťastie len do Buthánu. Pokiaľ viem, vstupné je iba mizerných 220 dolárov na deň. Pán šéf sa totiž nedávno milostivo rozhodol zaviesť na trovy kráľovskej pokladnice pre poddaných televíziu, čo podľa môjho skromného úsudku o jeho jasnozrivosti moc nesvedčí. Emu tam, Grigoriy, neberte, lebo je tam zakázané fajčiť.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 70. Hen, aký pedagogický kŕčik, idar
  Pred 15 tisíc rokmi by si nás mlátil ohlodanou kosťou po hlave, že modré oči sú výmysel jaskynných fantastov:p
  Šťastie treba ísť hľadať do JúEsEj, tam to majú priamo ústave. Aj to tak vyzerá. JúEsEj! JúEsEj!, si zaskandujme s Homérom Simpsonom, aj paprčkové V ako victory môžeme ukazovať do kamery.
  Do Bhutánu chodia ľudia kvôli lonu dravej prírody. Aby si pripomenuli jej dokonalú ľahostajnosť.
  No veď dobre, dobre, dokonalosť neexistuje.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 71. Keby bol Deršovic býval držal hubu,
  nedozvedeli by sme sa, že podobný postreh ako nácko&antisemita Gándhí majú aj award-winning American playwright Tony Kushner (to nie je ten slizký oportunista Kouchner, minister Kouchner je lepším hercom ako Kushner), a tiež former minister in the Blair government, Clare Short.
  http://cgis.jpost.com/Blogs/dershowitz/entry/who_s_making_these_nazi

  Deršovicovo premaľovávanie genocídnej mašiny na scapegoata už ľudia vnímajú tak, ako vnímali pred pádom socializmu zdurené reči komunistických ideológov.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 72. no dozvedeli sme sa este,
  ze Zidia mozu uz aj za globalne oteplovanie. Pod ludmi to myslis tych, co evolvovali na ovce, co si myslia, ze kuzelnici dokazu lietat, ohybat lyzicky a vsugerovat hocikomu hocico?
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 73. To ako, ema,
  že by si ten nadčlovek bola priamo ty?
  No vidíš, tak na to som vôbec nepomyslel. A pritom je to predstava veľmi zaujímavá.
  Ideálny svet, sioníci v objatí s Arabmi, tmoliace sa detičky, čérné aj bílé, bečiacke kozičky, mraučacie mačičky a nad nimi... pramater ema a pratata arton.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 74. prituhuje nad Iránom:
  publikované: | autor: kriq (e-mail, web, neautorizovaný)
 75. V hentakom stave ako ty, idar,
  som naposledy videla Geňku, keď mu kvôli akútnej otrave gorilkou pumpovali čepiec aj knihu. Tiež bol krátko predtým samý žartík a srandičky, ušťať sme sa išli.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 76. Ak niekto kradne Iraku ropu, je to
  Kuvajt. Ale to sa nikto neozve, pochopiteľne.
  Hentá správa by mala správne znieť "ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips: Irán nám kradne ropu z príhraničných irackých ložísk".
  Mimochodom, správu o tom, ako Iraku urve Irán kus územia s ropnými ložiskami a pol milióna hrdinských US soldierov a súkromných žoldákov sústredených hlavne v týchto oblastiach sa na to pokojne pozerá, môžu šíriť akurát tak propagandistické korporátne média.
  Zato ani nemukli, keď Irak nedávno podpísal zmluvu s Iránom o ropovode a US administratívu z toho išiel trafiť šľak. Zjavne to v bagdadskej Zelenej zóne zarezonovalo a iracká vláda šaškov pochopila, kto je v krajine pánom.

  Zároveň to naznačuje, že USraelu sa minuli hard dôvody na vojnu s Iránom a teraz chce takýmito soft obvineniami urobiť z Iránu druhý Izrael pažravý po cudzích územiach a ich zdrojoch.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 77. Evolucia pokracuje
  myslim, na tomto blogu, lebo sa tu riesia typicke disidentske minineurozy :)
  To uz som mal moznost pozorovat zblizka, este z cias komunistov - to prejde (tentoraz ziadna ontologicka pravda, ale priama empiria:).

  Vidim ale, ze niektori sa citia uz za klimaxom - to vysvetluje, preco uz nemaju idealy ale chcu ist bojovat, alebo cosi take... Ocenujem tu uprimnost.)


  No, a teraz sa vratim na horu.

  Jaj, skoro som zabudol, Ema, koli "lonu dravej prirody" sa trepat az do Bhutanu?
  Ja mam lono dravej prirody vzdy presne tam, kde prave som.

  Ale ja som stastny clovek, to je pravda, to sa asi nerata.)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 78. A special pre hosta,
  Stanko, "Uri Geller bol zid" ?
  A co, uz sa z toho nejako vyvliekol, alebo co? :-)

  PS. Ked uz to tu Ema zavliekla, Derren Brown prave broji proti "magii" a iracionalite bandy podvodnikov, ako Geller and company. Ohybaci lyziciek :-))
  Hmm, ten Brownov nazor je nejake neobvykly, nebudem nikam pozerat, ale ze ten Brown nebude patrit k ziadnemu chazarskemu kmenu? Alebo je to nejaky vyvojovy prototyp, nadkmenovy clovek... Nieco ako Ema :)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 79. "Who's making these Sion-like statements?"
  ....
  These are highly regarded individuals who have large followings around the world. Yet they mimic the most despised group in modern history - the Sionist Group - in blaming the world's ills on "the Arian", the German state and "European Whites."
  If this were not so dangerous and tragic, its patent ignorance would almost be humorous.
  publikované: | autor: 21.century (e-mail, web, neautorizovaný)
 80. evolucia ma jasny ciel
  O ano Geller je podvodnik ale Brown uz je naozaj, ovlada citanie a ovladanie mysle na dialku, ved preco tomu neverit. To je priam dalsi vyvojovy evolucny skok cloveka, nieco ako ema, ktora ma informacie z najvyssich politickych kruhov, o ktorych vsetci mlcia. Ona si ich precitala z ich hlavy na dialku. Este keby tak mala deti aby sa jej mutacia rozsirila v populacii.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 81. A čo keď je to
  somatická mutácia, Stanko? To by sa v takom prípade nešírilo a celé ďalšie generácie elementov ako ty by mohli naďalej pokojne spávať a nerušene škodiť. To si zase nedomyslel.
  V opačnom prípade sa môžete len triasť, aby sa ema nerozmožila.
  .

  Čo toľko erdžíš, centaurík? Čo také sa ti zdá nebezpečné? Bu bu, že niekto nahlas povie to, čo vám v televízii neukážu a v smetiarni nenapíšu? A to, že niekto kade chodí tade trúsi svoje superiórne vojnové semä, to ti takto náhodou neprekáža? Asi nie, lebo sa ťa to netýka. Zatiaľ.
  Jedno je ale isté. Keby nebolo USraelu, tento svet by vyzeral úplne inak.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 82. ???
  kazdy clovek ktory si o sebe mysli ze je ubermench/vyvoleny z akychkolvek dovodov, je iba obycajny nacista. Vsetci ludia su si rovny (nie nie som komunista) ale ked kopnem do riti miliardara, zida, araba, krestana, budhistu, ateistu, ..., vsetci to budu citit rovnako. V palestine prebieha nielen boj o uzemie ale aj boj dvoch nabozenstiev, ja iba hovorim: pokial nejake nabozenstvo/politicka ideologia vyzaduje v mene vyssej entity (boha, alaha, budhu, satana) zotrocovat, alebo zabijat ludi, jedna sa o sektu ktoru treba zakazat a postavit mimo zakon (tak ako by mala byt zrusena cela krestanska cirkev kvoli kriziackym vypravam a podobnym svinstvam).
  Pokial si ludstvo nebude vazit zivot nad vsetko hmotne aj nehmotne, nikdy nebude na svete pokoj a vzdy sa bude niekto s niekym mlatit (ci uz robit ˝mier˝ kvoli rope, alebo o lopatku a formicky na pieskovisku). Ale to by som chcel od ludstva v sucastnej dobe asi velmi vela. :((
  publikované: | autor: lucorp (e-mail, web, neautorizovaný)
 83. Teda nebudem robit Brownovi obhajcu, ved ma neplati,
  ale on sa explicitne vyjadruje, ze nejestvuju ziadne magicke sily, len show triky a trocha sugestibility.
  Nakolko musi byt niekto iracionalne vymeteny, ked este aj potom tvrdi, ze Brown ovlada mysle na dialku?
  Ono ta neschopnost stankov naozaj nie je obmedzena iba na politicku sferu.

  A prave preto su tak lahko manipulovatelni :)

  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 84. Lucorp, vcelku tvoj postoj chapem,
  ale co je to "nacista" ?
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 85. trocha sugestivity
  Mozno pod tou trochou sugestibilitou myslel hlupakov, ktori si myslia, ze on dokaze niekomu nahodnemu vsugerovat aby mu dal penazenku. S tym sa da potom suhlasit.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 86. v takom pripade
  vsak veduca by nemala mat deti, lebo to by bola evolucia nespravnym smerom.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 87. Stanko, ano, myslel hlupakov, ako si ty :)
  Takych, ktorym aj ked povie - nedavajte mi vasu penazenku, nie som mag - aj tak mu ju daju a budu tvrdit, ze ich k tomu nieco nutilo.
  Asi tak, ako teba nieco nuti stale obhajovat akusi stuchnutu sektu.


  Co sa tyka deti - co ty, este stale mas mrtvu prostitutku v skrini, ako si sa chvalil na Sme? :)
  To si cely ty, samy humor - skoda, ze taky smradlavy.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 88. Idar, mam dojem, ze si 21.Century nepochopil.
  Nie je to skor parodia na ten link od Emy?

  Who's making these Nazi-like statements?
  http://cgis.jpost.com/Blogs/dershowitz/entry/who_s_making_these_nazi

  Asi to bude nejaky jasnovidec, prezentujuci clanky buducnosti.)

  Ako som tu siahodlho rozpisoval v minulom clanku - system G sa stale definuje ako nieco lepsie od systemu F.
  To je naozaj uz smiesne, ako ked clovek nahdou pozrel na RudePravo v 1988.:)
  A co asi bude tvrdit system H?
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 89. Stanko, hlavne že tvoja evolúcia
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 90. re ???
  pod pojmom nacisti som mal na mysli vsetkych, ktory svoju ideologiu stavaju nad slobodu/zivot inych ludi. Teda nemal som na mysli ideologiu z 30-tych rokov minuleho storocia, skor som to pouzil iba ako prirovnanie k urcitemu typu ludi, z ktorich niekolko sa da zaradit teda aj pod tuto konkretnu ideologiu (nacizmus).

  PS. za nacistov povazujem taktiez USA, palestinu, izrael, topmanagerov, poistovacich agentov a vsetky ostatne skupiny ludi, ktori klamu/okradaju/zotrocuju/vrazdia ine skupiny ludi, ci uz kvoli viere, presvedceniu/majetkom/peniazom.

  BTW v knihe stoparov sprievodca po galaxii je to ku koncu velmi pekne nacrtnute (samozrejme satirickym stylom vlastnym A. Douglasovi)
  publikované: | autor: lucorp (e-mail, web, neautorizovaný)
 91. idar
  Keby nebolo USraelu, tak by svet vyzeralo takto:

  http://img232.echo.cx/img232/2856/berlin3ke.jpg

  teda vlastne takto:

  http://www.youtube.com/watch?v=zcnEDTnyC7g
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 92. Dokonalý psí štekot
  Jasné, jasné, dokonalosť existuje. Sám som toho živým príkladom! A nezabúdajme ani na priateľa Šunkesa, ktorého skromnosť nateraz umlčala. Avšak nevyhnutným predpokladom jej výskytu medzi nami, zvieratami, je potlačenie tvorivých chúťok idealistov. Presnejšie - ľudských idealistov.

  Nepochybujem, že na počiatku rasového čistenia a dôsledného genetického nasmerovávania bol ušľachtilý úmysel tvoriť len krásnych, zdravých, vyrovnaných, čo najrovnakejších, proste dokonalých psov pre akékoľvek využitie. Jeden (pes) by myslel, že všetci ľudský vykonávači tohto veľkolepého diela pochopia jeho dôležitosť, ocenia jeho prínos pre seba aj ostatných psích priateľov a napokon, aj pre nás, havkáčov, a urobia všetko pre priebežné udržanie dokonalosti každého psieho plemena, každého jedinca. A čo máme príležitosť vidieť v skuktočnosti? Všakovaké podvádzanie a obchádzanie pravidiel. Ako môžeme považovať za svojho priateľa toho, kto je pre uspokojenie vlastného ega schopný zatajiť kontrolovanú dedičnú vadu a nezodpovedne zvyšovať počet chlpáčov so psím životom?

  A preto vás varujem, milí ľudskí priatelia. Mám vás rád. Nevkladajte svoju budúcnosť do rúk ľuďom. Všetko zmršia. Dôverujte iba priateľom. A kto je najlepší priateľ človeka? to vie predsa každý.
  http://www.mojevideo.sk/video/288/pes_najlepsi_priatel_cloveka.html
  Varianta pre alergikov - http://hry.sme.sk/c/2421869/Nintendogs-pes-najlepsi-priatel-cloveka.html

  Ktovie, ktorá z nich bude mať lepšie výsledky..

  Ema, panička je lenivá písať, tak len odkazuje, že ťa mám tu, pod týmto poučným text(ík:)om pozdravovať.
  Haw.
  publikované: | autor: Mikymauz (e-mail, web, neautorizovaný)
 93. Niekolko cisel len tak pre kontrolu
  Vyvoj vydavkov na "obranu":
  http://www.globalissues.org/Geopolitics/ArmsTrade/Spending.asp#USMilitarySpending
  Hrubymi prepoctami mi vyslo:
  priemerny prijem americkej rodiny - podla dostupnych udajov
  je okolo 70 000 dolarov a rodin je cca 113 146 000
  113 146 000 x 70 000 = 7 920 220 000 000 USD
  takze 650 000 000 000 USD vojenskych vydavkov je 8.2 % PRIJMU priemernej rodiny.
  Takze - KAZDY 13 KUPENY HAMBURGER je pre armadu.
  Polovica US rodin ma ale prijem menej ako 42 000 /tzv. median/ pre ne je to najmenej cca kazdy 8 minuty dolar, co ide na armadu.
  Alebo este inak - sumou 2167 USD prispeva kazdy jeden obyvatel USA na rocny armadny rozpocet.
  K tomu:
  Celkovy dlh USA je
  9 221 217 351 118 USD, co je v prepocte na kazdeho jedneho obcana 30 305 USD.
  Zdroj:
  (url)http://www.brillig.com/debt_clock/
  Co z tohto vsetkeho bude ?
  publikované: | autor: Jozefb (e-mail, web, neautorizovaný)
 94. Čo z toho vyplýva, Mikymauz?
  Že bezsrstým opiciam ide o medaily a CAC a CACIB certifikáty, ktoré im dávajú pocit nadradenosti nad ostatných majiteľov psov, a tiež prenesene za svojho psa nad ostatných psov. Aj za cenu podvodu. Sú to überchovatelia überpsov, ktorým nedovolia zahadzovať sa s unterpsami. No intermarriage!

  V spoločenstve holých opíc takéto CAC a CACIB stále prežíva u ich takzvanej šľachty. Šľachta, to by snáď mohlo byť odvodené slova ušľachtilý a to sa musím, milý Mikymauz, nahlas smiať. Uvediem ako príklad Karla Johannesa Nepomuka Josefa Norberta Friedricha Antoniusa Wratislawa Menaa vona Schwarzenberga
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg

  Mikymauz, ty aj ja sme lhundrup - spontánne dokonalí. Nepotrebujeme na to rodokmeň až po Abraháma, Izáka a Jákoba, plavú srsť, modré oči, ani správny pomer dĺžky uší a chvosta. Potrebujeme na to charakter. A ten - pri všetkej skromnosti - máme.
  publikované: | autor: Šunkes (e-mail, web, neautorizovaný)
 95. Mikimouse tu prijemne a vhodne en passant odpresentoval niekolko predsudkov:
  "Nepochybujem, ze na pociatku ... umysel tvorit LEN krasnych ..."

  Slnko je vysoko, podme do realu.
  Skus sa zamysliet, Mikimaus, preco dokonca v dobrom implicitne predpokladas, ze LEN.
  A preco NEPOCHYBUJES - preco nepochybujes hlavne o tom, ze tvoje predstavy su len subjektivne a hlavne nepravdive?

  Napriek tvojej milej humornosti treba podotknut,
  ze ludom do hlaviciek natlacili tolko predsudkov o dokonalosti
  (znova citujem: "krasnych, zdravych, vyrovnanych co najrovnakejsich" - zo 4 atributov su 2 (teda polovica) o rovnakosti ! (preco??)
  - ze by som bol zhrozeny ( keby som si pestoval negativne emocie).

  Skuste sa zamysliet, preco sa v hlavicke beru tieto predstavy a tato fobia pred akoukolvek myslienkou dobra, zlepsenia, zdokonalenia, pokroku ci idealu.

  Musim podotknut, ze ja na rozdiel od niektorych mojich priatelov nevidim tento postoj (velkej?) casti verejnosti ako nieco nove - nie, vzdy to tak bolo. Ale o to je konkretna prognoza pre lokalny geopoliticky cas vlastne horsia, lebo prave minulost dokladuje, co ti postihnuti predsudkami menejcenosti a tym padom ziadajuci podpriemernost, so svetom uz viackrat porobili.

  Nie, damy a pani, nie idealy zabijaju tento svet.
  -------------------------------

  PS. Konkretne (diky, JozefB) :
  http://www.globalissues.org/Geopolitics/ArmsTrade/Spending.asp#InContextUSMilitarySpendingVersusRestoftheWorld
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 96. Už dávno je. US militarizmus, čiže fašizmus
  A my sme zvedaví, ako sa s tým občania USA vysporiadajú. Lebo militarizmus vzišiel z ich priania.
  Vzhľadom na históriu USA
  http://www.youtube.com/watch?v=sLzo9pOXa-s
  si však o tej nácii žiadne ilúzie nerobíme.

  Niečo o tzv. obrannom rozpočte napísal aj Wheeler
  http://www.counterpunch.org/wheeler02052008.html
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 97. Rebricek krajin podla zbrojnych vydavkov.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 98. Stanko, este aj na tej tvoje stranke CIA vidno,
  ze vacsina priemyselnych statov ma rozpocet na zbrojenie v pomere k DPH dvakrat mensi, ako USA.

  Kym o hospodarskej numeromagii USA mozno viest nekonecne horoskopicke debaty (kym sa ekonomia nestane vedou, ale zostane na urovni stredovekej scholastiky, su to debaty o pocte anjelov na spici ihly)
  naklady na zbrojenie su realne absolutne kvantity.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 99. Preco to tak je?
  Ked tym myslis europske staty alebo Japonsko, tak to je logicke, pretoze sa vsetky spoliehaju na obranu U.S., pripadne boli nim odzbrojene. Ty si myslis, ze by Rusko pustilo vychodnu Europu len tak? Teraz sa Rusko zmoze iba na vyhrazanie vychodnej Europe, ale nakoniec vzdy musi stahnut chvost prave vdaka USA.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 100. Prirodzene, vsetko pre nase dobro,
  vsetkoto to ZLO je len pre nase dobro.

  A Rusko, napriek tomu ze uz nie SovietZvaz, ale slobodne Rusko, to je ten nekonecny hnusny rarasok, koli ktoremu si sa do osmich rokov pocikaval.

  --------
  Svet, v ktorom zijes, Stanko, sa da vidiet na tomto videu ( chvilu trpezlivosti, stoji to za to:)
  http://www.youtube.com/watch?v=El9Rt8CnZOo

  Akurat ze na zombie ako ty, Stanko, netreba tolko priprav :)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 101. A hlupak ako ty si mysli,
  ze to bolo naozaj, ved Derren Brown hovori, ze nepouziva hercov. Pre ludi ako ty je velmi lahke verit vsetky mozne konspiracne teorie, staci trocha sugestibility.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 102. To nebolo naozaj?
  Ty si sa nepocikaval naozaj, len si tak zartoval?
  :)

  Ty stale veris, ze si plateny herec? :)
  Ty stale neveris, ze si zombie, bezcenna hromadka kauzalnej tuposti?
  Ale to, ze ta ohrozuje Rusko a ze Usraelci musia mat astronomicke vydavky na techniky nicenia a vrazdenia, a ze to je vrcholne dobro pre tuto zem, tomu veris.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 103. Som neni slepý, arton
  Prečítaj si štandard hocakého plemena. Údaje v presne stanovených minimálnych rozptyloch, variabilita a výstrelky neprípustné, farby dané, dĺžka nosa, dĺžka chvosta, počet očiek, guliek aj nefunkčných a zavadzajúcich omylov prírody. Máš fľak inde ako na vyhradenom mieste? Vylúčený z rozmnožovania. Si pozri, ako dopadli akity inu, mudrlant.
  A že predsudky! Hehe. To je realita, ako sa ponúknutá príležitosť tvoriť zvrhla na kopírovanie podľa ideálnej, podrobne popísanej predlohy. Krása a rovnakosť nie je náš nápad, milý človek. A už vôbec sa mi tu nechce kňučať o do-slo-va chorých predstavách utešenosti, ktoré uvedené do praxe z nás robia mrzákov neschopných normálne dýchať alebo chodiť.
  A moje LEN je o prvej injekcii pre nedokonalých.
  Náš psí svet v malom odhaľuje vašu neschopnosť stvoriť ideál. Preto som vás chcel varovať.

  Ale vieš, ako to je. Psi štekajú a ..moja malá panička je chorá a ja, ako ideálny spoločenský pes jej musím ísť robiť ladviňák. Ospravedlňte ma.

  Čau Šunkes!!! Neprídeš na návštevu? ;-)
  publikované: | autor: Mikymauz (e-mail, web, neautorizovaný)
 104. Astronomicke vydavky
  No ludstvo vydavalo na zbrojenie vacsinu svojho rozpoctu na celu svoju historiu, len zrazu ked sa v Europe usadili Amercania, tak usudili, ze 0.8% percenta staci. Nahoda?

  No a astronomicke vydavky maju Rusi a Severokoreania zatial co ich ludia ziju ako v Afrike pre Americanov su to len take drobne.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 105. Rovnost?
  Mikimaus, prva nepravda bola, ze sa ti vybavila technika pouzivana na psov. Ako si prisiel na to, ze ideal, v mierne poetickom termine dokonca nadludsky ideal, sa ma porovnavat so psami?
  Uz to je prva zvratena myslienka.
  ( nie je to ovsem tvoja chyba, nik nemoze za to, ze je mokry, ked je cely cas drzany v sude )

  Aj ked pripustime toto dehonestujuce prirovnaie - mas dojem, Mikimouse, ze vsade naokolo behaju ROVNAKI psi?
  Ved psie plemeno je azda biologicky najrozmanitejsi zivocisny druh - ako sa moze presvedcit kazdy z nas kazdodenne.

  A skus porozmyslat, odkial sa vzala v tebe predstava o "injekcii pre nedokonalych". Skus porozmyslat, kto ta nou terorizuje, kto ti neodovodnene nahana strach.

  Ja to nie som.

  Je to ten, kto u vas mnohych vypestoval spojenie slova "dokonalost" s "telesnostou".
  Tato primitivna dogma je tiez jeden z primarnych okovov, ktore vas drzia v otroctve.
  Nie ste telesne dokonali - tak sa neodvazte ani uvazovat o dokanalosti. O idealoch. O slobode.
  Nie ste telesne dokonali - ako ze ani nikto z nas nie je - tak zostante otroci. Bojte sa.
  Kto to hovori dennodenne z masmedii?

  Kto tebe, Mikimouse, aj tvojej pani, ponuka slobodu a plnohodnotnny zivot bez komplexov menejcennosti?
  Ja, alebo sucasna amoralka prava silnejsieho a zvieracej primitivnosti?

  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 106. United States 41% svetovych vydavkov na zbrojenie
  US a jeho spojenic - NATO pripadne aj Japonsko - tvoria 2/3 az 3/4 svetovych vydavkov na zbrojenie (podla toho, koho za spojenca US zaratame).

  US same (zdroj CIA a Stanko) zbroja 4,06% narodneho GDP (odhad 2005 - tendencia PRUDKY RAST). Ziadnych 0,8 Stanko.
  A to treba spomenut, ze zbrojenie su realne vydavky, nemali by sa porovnavat s imaginarnymi "sluzbami", ktore si navzajom amici vykonavaju a ktore im GDP nafukuju. US ekonomika pada na hubu pod tiahou svojeho zbrojarskeho komplexu.

  US v absolutnych cislach zbroji 7 krat viac, ako druhy v poradi, Cina, alebo Rusko.
  -------
  Kto iny, ako hlupa zombie, moze toto nazvat americky mier ci sloboda.

  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 107. Drahy Stanko
  Nahodou som zabludil na tento blog, a so zaujmom som si precital niekolko clankov aj komentarov k nim. Urobiac tak, zistil som, ze Ty si tu najsikovnejsi a najrozhladenejsi, a na rozdiel od inych sa naozaj vyznas. Zda sa, ze vacsina z nich su len pomyleni vyznavaci konspiracnych teorii, lebo v ich neschopnosti zariadit si a prezit svoj zivot zmysluplne, uchyluju sa k roznym sebaklamom, aby svoje zlyhania mohli zvalit na niekoho ineho, ako si im to uz niekolkokrat vytkol a svojimi argumentami aj nezvratne dokazal.
  Nezvratne pre mna a pre Teba.
  Oni vsak, zda sa, potrebuju este jednu poriadnu lekciu, aby sa konecne prebudili, a snad by sme im ju spolocnymi silami mohli aj ustedrit.
  Mohli by sme sa my dvaja tu pozhovarat tak, ze ja budem, akoze, hrat jedneho z tych pomylencov, davat Ti v ich mene otazky, a Ty im svojou nenapodobitelnou argumentaciou znovu dokazes, aki su to vygumovanci.
  Co povies?
  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 108. Ano, ano,
  suhlasim, Efrain, kedze moje druhe Ja Stanko je prilis zbabele, aby sa zucastnilo akejkolvek takej argumentacie,
  budem ja odpovedat na tvoje otazky.

  Mozno odpovie aj Stanko - minimalne vtedy, ak by sa mu moja odpoved nepozdavala.
  Ale ja odpoviem uprimnejsie a otvorenejsie.

  Zaciname.
  publikované: | autor: Rasto (e-mail, web, neautorizovaný)
 109. Šunkes, to, že veľkovojvoda von Warzenberg
  ojebal všetkých svojich pokrvných príbuzných o majetky ma nijako neprekvapuje. Ale všimol si si, že ten degenerát nemá ani len ukončené vysokoškolské vzdelanie? Hmm, asi na to nemal čas, keď musel vkuse ozbíjavať ešte väčších šľachtencov od neho. V každom prípade tým úspešne podliezol všetky štandardy platné pomaly už aj v najzapadlejších vidieckych okrskoch jeho novonadobudnutého panstva.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 110. Stano, ty máš dnes vskutku
  skvelý deň. Toľko bludov, čo si tu dnes už naprskal na zahraničnopolitické témy, to by snáď nedokázal ani Warzenberg. Ukáž nám jednu jedinú reálnu vojenskú hrozbu, ktorej Európa dnes čelí. Prečo by teda mala zbrojiť? Len tak, aby zacelila rany na rozorvaných egách takých trtkov ako ty?
  Momentálna a dúfajme, že len dočasná, situácia medzi Usraelom a Európou vyzerá následovne. USrael drží zo všetkých síl Európe hlavu pod vodou a keď jej občas dovolí nadýchnuť sa, nonšalantne jej vraví: "Ty, keby som ťa tak mocne nedržal, načisto sa utopíš".
  A pokiaľ tu budú pri kormidle takí imbecili ako horemenovaný, tak sa z toho Európa nedostane nikdy. My tu už konečne potrebujeme schopných a sebavedomých politikov. Napríklad takých ako je Putin.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 111. Idéš zver namyslený?!
  Prepáč ema, nemôžem už nechať Mikyho vykecávať sa tu. Susedia sa sťažovali, že priveľa šteká.
  Ja sa dnes asi urehocem. By som o jeho dokonalosti vedela rozprávať. Aha - aj včera štekal v čase nočného kľudu. A čo Šunkes? Tiež len tak z dlhej chvíle tára?
  publikované: | autor: syska (e-mail, web, neautorizovaný)
 112. káž nám jednu jedinú reálnu vojenskú hrozbu,
  To ti neukazem, pretoze ziadna realna hrozba v Europe nie je vdaka 4.06% HDP U.S. To je ako povedat, ze naco su nam policajti, ked je kriminalita aj tak nizka.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 113. Siska, sloboda vzdy posobi uvolnujuco :)
  Uzi si ju.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 114. Person swap experiment ( works ANYtime :-))))
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 115. Tak ja som si to, syska, s ušatým lhundrupom
  vydiskutovala ako rovný s rovným. Že čo má ako proti poctivým šľachtiteľom. Nenávidia snáď oni ostatných psov? Štvú proti nim, že sú menejcenní, robia kampane, že ich treba utratiť? Alebo pozatvárať do open air koncentrákov typu Gaza, kde sa ani k žrádlu nedostanú?
  NIE.
  Oni majú radi všetkých psov, si dovolím tvrdiť.
  A že si tých svojich vyšľachtievajú a vycickávajú? A prečo by nemohli. Páchajú tým snáď nejaké zlo? Niečo nemravné?
  NIE.
  Nakoniec, čo iné robia ľudia čisto osobne napríklad pri výbere samičky/samčeka na rozmnožovanie. Nie je to snáď eugenika, keď sa snažia zabezpečiť pre svoje budúce mláďatá to, čo sa im javí ako najlepšie?
  Na čo Šunkes povedal, že samičky sapienta hľadajú samca, ktorý ich zahrnie bohatstvom bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia a samce si zas vyčíhavajú samičky s ideálnym pomerom pás-boky a nezáleží im na tom, či nie sú povahou prijebané hysterky.
  Čosi mraučal aj o tom, že šľachtitelia psov sú na tom lepšie, lebo berú do úvahy charakter psa, či nie je nevyspytateľný a blbý. Na to som mu povedala Ha, a mám ťa! Takže ty vlastne proti šľachteniu psov nie si! V tom momente sa odul a šiel spať a ja som odchvátala za pracovnými povinnosťami.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 116. Aby sme neboli len tak nezavazne veseli,
  nieco ku skutocnym moznostiam psychoanalitickej expertizy.
  Kazdy clovek je pred expertom hlboko a do podrobna analyzovatelny.
  Pozorne sledujte tento dokaz:

  http://www.youtube.com/watch?v=haP7Ys9ocTk&NR=1

  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 117. jasneee stanko
  mas uuuplnu pravdu, podme vstci liezt amerike do riti za to aky su uzasny, ved oni nam ukazuju jak ma ta spravna komercna demokracia vyzerat, ze? aj ja chcem aby na slovensku bola taka urovaen demokracie jak v amerike, chcem ist vecer po ulici s vedomim ze ma moze kazdu chvilu niekto odbachnut, chcem aby ma velke spolocnosti zdierali o vsetko co mam, aby si mohli dat patentovat este pomaly aj dychanie, a takto by sa dalo pokracovat velmi dlho.
  dovol mi aby som zacitoval svojho profesora na VS: ˝tu sme v civilizovanej europe a nie v USA˝. Ale taky exot jak si ty stanko toto nema sancu pochopit. Mas vobec dokoncenu strednu, ani by som sa necudoval keby si povedal ze nie, ale co uz aj takych ludi ako si ty, co dokazu iba opakovat naucene frazy je v dnesnom svete treba, napriklad za priehradky do bank, na kopanie kanalov, ...
  publikované: | autor: lucorp (e-mail, web, neautorizovaný)
 118. person swap,
  dovercivy artonov mozocek si mysli, ze to funguje any time. Ja by som povedal, ze v tomto pripade ked to natocili 100 krat, tak im to 10 krat vyslo alebo tak nejak.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 119. Sorry, som chcel napisat
  psychoneolitickej.
  Tolko k tej analyze.

  Šak kamen jak kamen.
  Aj tvrdy aj maky.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 120. Boze, Stanko, naozaj?
  No si ty ale bystry, chyba ti uznanie, a tak nabuduce budes prezentovat myslienku, ze voda je mokra?
  :-)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 121. Rozcvicka
  Dajme si na zaciatok jednu malu rozcvicku.
  Tak, ako je pre veriacich Eva matkou vsetkych ludi, tak je pre zastancov takmer vsetkych konspiracnych teorii vymyslena predstava, ze jedna rodina v Nemecku pred niekolkymi storociami kombinaciou sikovnosti aj podlosti ziskala kontrolu nad financiami.
  Ich moc sa neskor preniesla do Amsterdamu, Londyna, Pariza aj Viedne. V Rusku sa im nevela darilo, pretoze ruski cari si to nejako nezelali, rovnako ako dnes Putin. To je vsak nateraz nepodstatne, ale urcite sa k tomu neskor vratime.
  V case vzniku Spojenych statov bola cinnost tejto rodiny a jej neblahy efekt na rozvoj europskych narodov vseobecne znama a veduce osobnosti americkej revolucie sa k veci aj primerane vyjadrovali. A pretoze este vtedy neexistovalo nieco, comu dnes hovorime politicka korektnost, bolo ich vyjadrovanie velmi jasne a nedvojzmyselne. Varovali mladu republiku pred vplyvom tejto rodiny a jej sukmenovcov. Pre ilustraciu spomeniem len Georga Washingtona a Benjamina Franklina.
  Co si myslis, preco tyto dvaja velikani mali potrebu vystrihat Ameriku pred takou hrozbou? Boli to pomyleni antisemiti?
  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 122. Efraim, co si mysleli zakladatelia USA nie je podstatne.
  V case vzniku USA teoretici a idealisti, ktori sa toho zucastnovali, konstrovali novy stat zbaveny minimalne dvoch veci - dedicnej vlady monarchickych dynatii a financnej vlady bank. Uz vtedy.

  Neskor sa ovsem ten druhy faktor predsa len dostal v USA k moci.
  To mna ale nezaujima, pretoze ja mam peniaze rad.
  Keby sa v USA dostali k moci dynastie Bushovcov a vznikla otvorena despocia, tiez to nebudem kritizovat - pretoze som xenofob, a vsetkeho ineho ako USA sa bojim. A neznasam to. USA su najsilnejsie, a moj dedko aj tato vzdy zohynali chrbat pred silnymi. Tak aj ja budem.

  Mna "rozporuplna" az kriminalna historia zidovskeho kapitalu neodpudzuje. Ako moze byt zavislemu na heroine byt odporny dealer?

  Skus inu otazku.
  publikované: | autor: Rasto (e-mail, web, neautorizovaný)
 123. posúvam ďalej - pre vás ;)
  Израиль - 100-ая самая маленькая по размеру страна с менее чем 1/1000 от всего населения в мире.

  При этом Израиль:

  - Имеет самое большое в мире количество научных работ- 109 на каждые 10,000 чел., a также самое большое количество зарегистрированных патентов на душу населения

  - Имеет второе место в мире (после США) по количеству технологических компаний (3,500).

  - Имеет третьеместо в мире (после США и Канады) по количествукомпаний NASDAQ

  - Имеет самый большой арсенал авиации за пределами США (более 250 боевиков F-16)

  - Имеет самое большое количество биотехнических компаний в мире в расчете на душу населения

  - 34%израильской рабочей силы имеет высшее образование. При этом Израиль является третьей индустриальной державой в мире - после США и Голландии.

  - Израиль является вторым в мире по печатанию и продаже новой литературы

  - По сравнению с любой другой страной Израиль имеет самое большое количество музеев на душу населения.

  - Израиль имеет самое большое в мире количество компьютеров на душу населения

  - Израиль имеет самое большое в мире количество учёных на 10,000 населения: Израиль - 145, США - 85, Япония - 70, Германия - 60

  - Windows NT operating system, Pentium MMX Chip technology и AOL Instant Messenger былиразработаны в Израиле

  - Microsoft и Cisco имеют свои единственные R&D вне США только в Израиле

  - Первая в мире действующая солнечная батарея была установлена израильтянами в Калифорнии (Mojave desert)

  ... И все это за 55 лет своего существования, при постоянных войнах и терроризме!

  Израилю есть,чем гордиться!

  Это единственная страна, в которой у мамы ефрейтора записан номер мобильного телефона командира отделения, и ... чтоб ему повылазило!

  Это единственная страна, которая запустила в космос спутник связи, но никто не дает другому договорить фразу.

  Это единственная страна, в которой уже взрывались иракские СКАДы, катюши из Ливана, самоубийцы из Газы и снаряды из Сирии, но все равно трехкомнатная квартира там стоит дороже, чем в Париже.

  Это единственная страна, в которой порнозвезды спрашивают "Ну, а что говорит по этому поводу твоя мама?", футболисты приходят на игру вместе с папой, чтобы тот накричал бы на тренера, а в пятницу вечером, когда все собираются у родителей, каждый сидит на своем собственном стуле, как и тогда, когда ему было пять лет.

  Это единственная страна, в которой израильское мен ю состоит из арабского салата, румынского кебаба, иракской питы и крема Бавария. Видимо, мы любим есть антисемитов.

  Это единственная страна, в которой человек в растрепанной рубашке с пятном на рукаве это министр, а сопровождающий его господин в костюме и галстуке его шофер.

  Это единственная страна, в которой мусульмане продают церковные сувениры христианам, (а так же евреям продают кипы и кабалистические повязки на руку в шабат) а те расплачиваются с ними банкнотами с изображением Рамбама (еврейский философ 11 века).

  Это единственная страна, в которой дети покидают родительский дом в 18 лет, но в 24 по-прежнему живут там.

  Это единственная страна, в которой можно знать о военном положении по тем песням, которые звучат по радио.

  Это единственная страна, в которой без проблем можно раздобыть компьютерную

  программу управления космическим кораблем, но техника по вызову для ремонта стиральной машины надо ожидать неделю, и только тут, если мы уже про это заговорили, существует единица измерения времени: "Я приду между одиннадцатью и шестью".

  Это единственная страна, в которой на первом свидании парень спрашивает у девушки, в каких войсках она служила, и единственная страна, где выясняется, что ее боевой опыт богаче, чем у него. (!!!!!)

  Это единственная страна, в которой только 60 секунд отделяют самый скорбный день в году от самого радостного дня.(день памяти павших и день независимости).

  Это единственная страна, в которой большинство ее жителей не в состоянии объяснить, почему они живут именно здесь, но у них есть тысяча объяснений, почему невозможно жить ни в одном другом месте.

  Это единственная страна, в которой если ты ненавидишь политиков, ненавидишь служащих, ненавидишь существующее положение, ненавидишь налоги, ненавидишь качество обслуживания и ненавидишь погоду, означает то, что ты любишь ее.
  publikované: | autor: kriq (e-mail, web, neautorizovaný)
 124. Ani Dzurinda nenapisal lepsiu basnicku na Bolsevicku revoluciu,
  ako ty, Kriq, na objekt tvojej tuzby.
  :-)

  Si spravny prislusnik sekty.
  Je fakt mile, ze dobrovolne ukazujes svoju psychopaciu.

  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 125. Pokadam
  Tvoju odpoved za vyhybavu, lebo si mi neodpovedal priamo na moju otazku, ci Washington aj Franklin len vyjadrovali neracionalne obavy, alebo ich vyhlasenia boli zalozene na ich osobnej a tiez univerzalnej skusenosti vsetkych, ktori v tej dobe mohli mat a mali prehlad o tom, co je pre spolocnost a jej rozvoj napomocne, a co je skodlive a nebezpecne - co sa naozaj deje. Tu straca na sile Tvoj zvycajny argument, ze ludia veriaci v konspiraciu musia vzdy byt len frustrovani loseri, hlupaci a pomylenci. Preco? Pretoze Washington aj Franklin vedeli, ze manipulatori nemozu republike uskodit, ak sa im nedovoli konspirovat, ak budu musiet hrat cestnu hru.
  Priznal si v podstate, ze tak, ako vtedy, aj dnes mozu byt celkom rozumni ludia, ktori bez akychkolvek neracionalnych predsudkov, a len na zaklade pozorovania a analyzy objektivnych faktov muzu dojst k uzaveru, ze dejiny nie su spontannou evoluciou clovecenstva smerujucou k najvyssiemu naplneniu toho, co je dobre, co je spravodlive, ale dobre planovanym a manipulovanym divadlom, ktore je riadene jednotlivcami alebo skupinami, a ktoreho cielom je zotrocenie ludstva. Niekedy pouzivame len slovo konspiracia.


  To Teba ale nezaujima, pretoze Ty mas rad peniaze.
  Kazdy normalny clovek ma rad peniaze. Ale, ked je clovek normalny a este k tomu aj inteligentny, musi preferovat take peniaze, ktore su naozajtnymi peniazmi, a nie podvodom. Naozajstne peniaze su take, ktore dnes zarobis, lebo si vytvoril urcitu hodnotu, a mozes si ich podrzat aj tridsat rokov a tie peniaze Ti znovu dovolia kupit si za ne rovnake mnozstvo tovaru, ako v case ked si si ich zarobil. A mozno aj viac, pretoze nove technologie a zvysena produktivita prace umoznuju zlacnenie produkcie.
  Americky dolar zarobeny v roku 1910 ma dnes hodnotu styroch centov. Kde sa podelo 96 centov, kto ich ukradol, ako a kedy sme suhlasili, aby sme mali take peniaze, ktore takymto sposobom stracaju na svojej kupnej sile? Ti, co operuju konspiracnymi teoriami tvrdia, ze je celkom mozne zariadit veci tak, aby si peniaze podrzali svoju hodnotu navzdy, a nemali by sme hospodarske krizy, vojny, neboli by konspiracne teorie a mozno ani antisemitizmu. Konspiratori to vedia, a preto si videl tu orchestrovanu mlcanlivost o jednom z kandidatov na americkeho prezidenta. (Len na okraj: myslis si, ze Ron Paul je blbec?)
  Inflacia je podvod na okradanie mas, a keby sme sa zbavili konspiratorov, nemuseli by sme o nej ani vediet.
  Taka je moja laska k peniazom - zlatym peniazom.
  Zasli sme sice do nepodstaty, ale neboj sa, vratime sa zasa na chodnik.

  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 126. Washington a Fraklin su dedkovia,
  ktorych nazor ma zaujima podobne pramalo, ako nazor Kanta.

  Oni chceli spolocnost s jasnymi pravidlami, ale ja davam prednost kalnym vodam. V takych som vyrastol, v inych sa citim zle. Minulost ma nezaujima, stari dedkovia mi nemozu nic dat ani mi nic zobrat.

  To, ake su peniaze, ma tiez nezaujima. Nie jediny suhlasim s heslom, ze niet spinavych penazi. O inteligencii ci zasluhovosti mozete hovortit vy, ludia, ktori si to mozete dovolit - ja si myslim, ze keby som mal dostavat len za inteligenciou a seriozne zasluhy, tak by som trel biedu. A ja nechcem byt luzer, za ziadnu cenu.
  Preto su u mna bankari, uzernici a bezcitni podvodnici na prvom mieste. Su efektivni - neinvestuju skoro nic, a dostavaju vela. Tiez chcem byt taky.

  K tej inflacii ti poviem len jedno - keby sa mala udrzat na nule, nik z ludi by nerobil. Ludia, ci uz dolni alebo horni, by museli dostavat menej - a preco? Vyroba penazi je stale len malovanie na papierik, ba dnes len natukanie do pocitaca - ako by mohol byt system, ktory by odolal tendencii k nafukovaniu? Museli by ho kontrolovat stroje a tak daleko este nie sme.

  Teraz ho kontroluju ludia, casto spajani so zidovstvom. Preto je akekolvek osvetlovanie ulohy zidovstva v historii utok aj na moj svet. A to nehovorim o tom, ze moje pribuzenstvo ... ale to by som uz bol prilis osobny.

  Kym su pri moci nasi, budeme vam vykrucat krk a zatahovat kohutik, ako my chceme. Ked budete pri moci vy, budete sa stale obzerat na vase humanitne a ktovieake ine zakony a ohlady. Ktora strana jeteda pre mne, jedinca bez hodnot a etickych ambicii, jednoznacne vyhodnejsia?
  publikované: | autor: Rasto (e-mail, web, neautorizovaný)
 127. Vsetko, co si povedal
  ma svoju logiku, a na urcitej rovine bytia a vedomia sa naozaj nic neda proti tomu namietat. Clovek oslobodeny od vsetkych predsudkov, sebaklamov, zabran a zboznych priani, obdareny schopnostou byt naozaj slobodny, moze lahko dospiet k podobnym zaverom aj postojom. Nakoniec, na tuzbe byt bohaty nie je nic zle.
  V tomto bode vsak prichadzame do stavu, ked je takmer nemozne pre nas dvoch komunikovat, lebo Tvoje postoje Ta okradaju o rozmer, o ktory niekto, kto ho ma, sa s Tebou nemoze podelit.
  Dovol mi, aby som uviedal priklad: simpanz nemoze pochopit, preco by nejaky tvor marnil svoj cas hranim na husle. Aky vyznam moze mat nejake fidlikanie pre normalneho tvora, ktoremu ide len o nasytenie, rozmnozovanie a primerane spolocenstvo podobnych?
  Mozes Ty pochopit, ze niekto moze dospiet k urovni vedomia, kde vlastne ego a vlastne zaujmy ustupia pred zaujmami ludstva a existencie? Mozes pochopit, ze existencia je Jedna, a ked jej nebude, nebudes ani Ty?
  Tak isto, ludia prilis zamerani na ziskavanie penazi, zvycajne ochudobnuju samych seba o jeden rozmer svojho bytia, ktory ma byt cielom, a peniaze len dobrym prostriedkom k jeho dosiahnutiu.
  Tak, ako lekar Ta v zivote nemusi vidiet, a staci mu len vzorka Tvojej krvi, aby vedel dedukovat takmer vsetko o Tebe, je jedno kriterium, ktore povie o cloveku viac, ako jeho bankovy ucet.
  Je to vkus.
  Tak, ako krv prezradza Tvoj povod, zivotny styl, navyky, zlozvyky, vek a celkovy zdravotny stav, tak Tvoj vkus prezradza, kto naozaj si.
  Hovorim to tu preto, ze som mal moznost poznat osobne velmi vela ludi v roznych castiach sveta, ludi ktory vedeli zarobit vela penazi, ale pouzili ich len na to, aby sa obklopili gycom. Cely ich zivot bol vlastne jeden velky gyc. Chceli nejakym sposobom vyjadrit svoj status, chceli sa pochvalit svojim uspechom, a skoro vzdy skoncili len trapnym predvadzanim svojho gyca. Cim viac sa snazili zakryt svoju vnutornu podstatu a jej prazdnotu, tym viac ju skusenemu oku odhalovali.
  Poznal som jedneho, ktory sa za vsetku svoju zivotnu snahu a podlost odmenil tym, ze prepchal svoju vilu na morskom pobrezi zbierkou vsetkeho haraburdia, ktore sa nejakym sposobom tykalo zivota Elvisa Presleyho. Iste vies, ze take nieco dnes stoji velmi vela penazi.
  Vsimol si si niekedy, ze to, co plati pre jedincov, plati aj pre narody: cim vacsia schopnost honobit mamon, tym vacsia kulturna zaostalost a neschopnost tvorit?
  Mozes ziskat vsetku moc a peniaze tohto sveta, a predsa mozes zostat len gycom.
  Tvrdit, ze Tebe na tom nezalezi, je asi len z nudze cnost.
  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 128. Spiritualita mi nic nehovori,
  podobne ako umenie alebo veda ( ta si vyzaduje presnost a uprimnost ).
  Ked pocujem slovo kultura, siaham po revolveri. Neviem, kto to povedal, ale to su moje slova.

  Nikdy som sa tym nezatazoval. Naco to je dobre, ked mi to nechyba?
  Naco to je dobre, ked to mocni sveta nepestuju?
  Podla mna su mocni zidia, a ti pestuju len melancholicku romantiku ( medzi nami, je to tiez hnus, podobne ako katolicka sladkost, ale ked sa to nosi, tak prikyvujem).

  Ziadnemu z mojich blizkych ludia neboli schopni nic spravit.
  Zato zidia uz zoparkrat v nasich kruhoch dokazali cloveka potopit.
  Neznasam ten pocit ponizenia, ale co, podla mna su vsetci ponizene svine, preco by som nemal byt aj ja?

  Neverim, ze raz dojde aj na nas. Uz som aj zacal pochybovat, ale minule aj Grigoriy povedal, ze tiez uz neveri .. tak som si oddychol.
  Nebude to take zle.

  Vy sa vsetci cudujete, ako to mozem robit, ako to mozem zniest a spolupracovat, s tym humusnym systemom. Pripadate mi ako delfiny, cudujuce sa, preco kotolnici na titanicoch nenaskacu do vody a neuziju si slobody. Nemam plutve, tak co mam robit?
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 129. Ako som Ta vyzistil uz v prvom prispevku?
  Nech si to obsahom akokolvek maskoval, forma prezradzala, ze to predsa len nemohol napisat ... Bolo to az prilis ludske a zhovievave.
  Jeden vtip na temu:
  Esesak prichytil vazna pri pokuse o utek. Len z rozmaru mu povedal:
  - Pozri sa mi do oci, jedno z nich nie je moje, a je zo skla. Ak uhadnes, ktore je moje vlastne, zabudneme na celu vec a mas to odpustene.
  Pozrel mu do oci, a povedal:
  - To prave.
  - Uhadol si. Len nechapem, ako si si mohol byt taky isty.
  - Nebolo to az take tazke, ked som videl, s akym sucitom sa na mna pozera to lave.
  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 130. To, ze Rasto sam seba nechape,
  este neznamena, ze to nemozeme napisat za neho. Vysvetlit postoj prokonformnej suciastky - to sa netyka len jeho.

  Co sa tyka zhovievavosti - to vies, aj on, keby bol uprimny, bol by len clovek. Ale tie predsudky na nom ... to je ako stare tvrde blato, ktore ho nepusti.
  Ale aj tak, jedinu zvovievavost, ktoru tam nachadzam, je len ta (zamerne do oci bijuca) ochota o tom uprimne pisat. To by on a jemu podobny samozrejme nikdy nespravil.
  Tak to zas zostalo len na nas dvoch :)
  Ale uz sme jeho osobnost asi celkom vycerpali, niet viac co dodat :)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 131. No ukazalo
  sa ze podliak a klamar arton sa podpisoval ako niekto iny a nakoniec sa hlupak pomylil a podpisal sa svojim nickom.

  Inac ma zaujulo, ze Zidia mozu okrem globalneho oteplovania uz aj za inflaciu. V Zimbabwe sa to musi len tak hemzit Zidmi potom co vyhodili bielych farmarov.
  Mierna inflacia je vsak dobra vec, chudobnym je to jedno a bohatych to nuti investovat. To je podla mna socialne a je to namierene priamo proti bohacom.

  Potom mi nie je jasne, ze niekto sa hneva na Zidov, ze je kvoli nim chudobny a potom vysvetluje, ze ako nepotrebuje peniaze. Logicky by mal tym vsemocnym imaginarnym Zidom dakovat? Potom sa rozculuje co ini ludia s tymi peniazmi robia, akokeby to nebolo jedno.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 132. A ešte sa priznaj, Arton,
  že si utiahol aj toho Efraima (podľa tvojho obľúbeného Kishona) a epilóg bude dokonalý. A to si sa ešte toť nedávno bil do pŕs, že ty iba pod svojim nickom vystupuješ a nikdy inak. Čo máš chuape ovuláciu, keď teraz nachádzaš takú záľubu v herectve?
  Treba ale uznanlivo oceniť, že si sa úporne snažil vyhnúť preklepom, aj keď stopercentné to predsa len nebolo ;p
  Za seba môžem povedať len toľko, že sa mi na celej jednoaktovke najviac páčil záverečný výstup, kde si majstrovsky vykreslil kontrast medzi vkusom a gýčom. To si naozaj trafil, mne sa to tiež javí ako dosť podstatné kritérium, videné z hľadiska evolučno-psychologického.
  publikované: | autor: Milka (e-mail, web, neautorizovaný)
 133. Variácia na person swap experiment
  v laboratórnych podmienkach pitvora ukázala, ako málo sa poznáme. "Sa" nech si každý vysvetlí po svojom, podľa miery sebareflexie.
  My sme sa s kocúrom poučili i pobavili a zároveň záväzne potvrdzujeme, že nie sme Efrajim:p
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 134. polutovaniahodny dusevny stav,
  do ktoreho sa moze taky nacko dostat, ked "polemizuje" sam so sebou o tom ako Zidia vymysleli inflaciu. Este aj vlastni sa z neho smeju. A bude len horsie. Davam fasistovi tak rok-dva, kym z neho bude zelenina.
  publikované: | autor: Illu Minat (e-mail, web, neautorizovaný)
 135. polutovaniahodny dusevny stav,
  do ktoreho sa moze taky nacko dostat, ked "polemizuje" sam so sebou o tom ako Zidia vymysleli inflaciu. Este aj vlastni sa z neho smeju. A bude len horsie. Davam fasistovi tak rok-dva, kym z neho bude zelenina.
  publikované: | autor: Illu Minat (e-mail, web, neautorizovaný)
 136. Stanko, ak nebolo niekomu jasne od zaciatku, ze som to ja,
  tak by sa mal sam zamysliet nad svojou intelekualnou schopnostou.
  Ale nebucem to rozoberat dalej, lebo to je len a len tvoj komplex, ktory ta trapi a znova aznova ho tiu vytahujes.

  Special tebe muselo byt jasne, ze to tu nemozes pisat ty pod tvojim vlastnym menom - alebo nebolo, apotesil si sa, ze sa ta aspon niekto zastane? Tym, ze pise, aky si ubohy po peniazoch pasuci primitiv? :)

  Mimochodom, kto sa" hneva na zidov, ze je koli nim chudobny"?
  Iba ak v tvojej hlave, kde ti vsugerovali, ze ked nebudes posluchat zidov, budes chudobny.
  Skutocne, tvoju realnu tupost tazko napodobnit, lebo by som si pripadal, ze ti krivdim. Realita je casto ovela horsia, ako sa zda.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 137. Milka, vystupujem pod svojim nickom,
  ale tu som v ramci ekplicitnej zabavy dva krat podpisal Stankovo alter ego -- jeho realnu osobnost pod jeho realnym Menom. Pretoze Stanko by na vyzvu na dialog nikdy neprijal, a kedze aj ta bola bola s dvojitou zmenou osobnosti.

  Milka, ty nie si Efraim?

  Hm, mozno sa rozsirenim osobnosti tento blog vyhne ponorkovej chorobe :-))

  PS Preklepy robim zamerne :-P
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 138. Iluminat, neviem, o akom fasistovi hovoris,
  ale prezrad nam
  A- to sa ti vzdy trasu ruky, ze to posielas dvakrat?
  B- si taky blby, ze si doteraz nepochopil, ako je to s odoslanymi prispevkami?
  C- si taky malicherny, ze ked si sa raz pomylil, teraz to robis naschval, aby si si nahovoril, ze aj predtym to bol zamer?

  Co je vsak najzaujimavejsie, to je vasa neustala pritomnost na tychto strankach, napriek tomu, ze tu len grcate od zlosti. Tomu sa povie masochizmus :)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 139. Aluminát nám tu slúži, Arton, ako ukážka
  projekcie jeho militantnej agresivity na svojho ideového nepriateľa - odporcu militarizmu. "Fašista, fašista! Oponuje nášmu militarizmu! Odjebte ho!"
  Robí to rovnako lacno ako jeho kumpán a hlásna trúba genocídneho sionizmu Deršovic, ktorý sa pokúsil vyrobiť z nonviolentného Gándhího samotného Hitlera. "Diabol! Diabol je to! Kritizuje náš militarizmus! Je to antisemita! Hitler!"
  Smiešne.

  Aluminátova projekcia časového odhadu, kedy zanikne jeho militantná ideológia,nie je presná. Bude to skôr.

  Škoda, Arton, že si ten poučný dialóg nepotiahol dlhšie. Je dôležité vedieť, čo vlastne motivuje opice ako Stanko and co. k obhajovaniu očividných zverstiev.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 140. Veru, Ema, su len dve moznosti.
  Bud sa clovek necha zastrelit, alebo je oznaceny za fasistu.)

  Ema, ten dialog sa neda tahat dlho - uz len same vcitenie sa do uvazovania opice, ktora kritizuje hru na husle, je dost neprijemene.
  Ja sa cudujem, ze toho cloveka bavi zit s takymi postojmi.

  Ale najlepsie sa predsa len prejavi sam, zopakujem tu parafrazu, ktora mu znie v hlave :
  "ak nebudem posluchat, budem chudobny".

  Je to ta ista fraza, ktora viedla jeho bolsevickeho dedka ku strielaniu kulakov, a jeho krochkajuceho tatka k hrabaniu na sekretariate Strany. Oni sa nezmenia.
  Preto by som rad zopakoval ich charakteristicky postoj:
  "Kym su pri moci nasi, budeme vam vykrucat krk a zatahovat kohutik, ako my chceme. Ked budete pri moci vy, budete sa stale obzerat na vase humanitne a ktovieake ine zakony a ohlady."
  Preto maju plnu hubu fasizmu - aby sme sa neodvazili spravit s nimi to, co si bezpochyby zasluzia.
  Ked pride cas, ja nezavaham ani na sekundu.


  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 141. Arton, Milka je Šunkes
  Pretože Šunkes je tu oficiálnym odborníkom na evolučnú psychológiu a zároveň najväčším hercom.
  Okrem toho je aj poétom, ale táto jeho stránka tu manifestuje zriedkavo. Málo známa je napríklad jeho miniatúrna báseň "Vivisekčná":
  Pazúr zadrapený do vlny.
  V klbku je nič.

  Ona vznikla vylihovaním na reprodukcii Kacušiku Hokusaia obrazu z Kanagawy, ale to je informácia navyše, takpovediac z tvorivej kuchyne.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 142. kto z vás má pravdu? Presvedčte čitateľov.
  obidme skupiny diskutérov si myslia, že židia majú výrazný vplyv na dianie vo svete, USA, politiku , médiá aj pornopriemysle. Áno, skutočne, chlieb a hry pre spodinu. Ale jedni zastávajú názor, že už vyhrali a odpor je márny, iní zase že nie. Zrejme každý má svoju pravdu, závislú od prostredia kde žije. Mňa teší, že aj v článku http://www.iraq-war.ru/article/155675 sa potvrdzujú moje analýzy. Nemesis je populárna už aj na na Blízkom východe. Možno cez Janu Shemesh. Prchavý pocit satisfakcie. Vás nech teší, že okruh čitateľov tohto blogu sa rozširuje. A šírenie myšlienok aj za cenu vlastného zničenia, to je to o čo tu ide. Získavate úctu k pravde a k sebe. Veľmi dobre.
  publikované: | autor: nemesis.2 (e-mail, web, neautorizovaný)
 143. Ema, ak je Millka Sunkes, a Sunkes si ty,
  tak z toho vyplyva, ze tu z toho vznikne nejaky Polycefaloid monopinion.
  Ved Nemesis2 si spravne vsimol vseobecnu nazorovu jednotu - vsetci vieme, ze zidovstvo hra predimenzovanu rolu, akurat niektori chcu kolaborovat, a ini tvrdia, ze do potapajucej sa moralne deravej lode sa nenastupuje.

  Pozdrav Sunkesa, ale co sa tyka basniciek, tie uz sklada hocikto:)
  http://scienceworld.cz/sw.nsf/lingvistika/FFCD06C082F2CA5EC12573D0003B01AB?OpenDocument&cast=1

  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 144. Neobvinujte nas z vasich hriechov
  Je prinajmensom neeticke, aby ste obvinovali nas z fasizmu, ktory ste vy pomahali zalozit.

  In 1911 Margherita Sarfatti met, and started an affair with, Benito Mussolini. As a highly educated and intellectual woman, she played a significant role in the rise of fascism, only to be discarded when her lover turned to anti-Semitism, unable to credit a Jewish woman as his collaborator in the forging of a new, revolutionary ideology. In 1938, Sarfatti left Italy for Argentina. After the war, in 1947, Sarfatti returned to her home country and once again became an influential force in Italian art.

  Cannistraro, Philip, and Brian R. Sullivan. Il Duce's Other Woman: The Untold Story of Margherita Sarfatti, Mussolini's Jewish Mistress,

  While Mussolini was racist toward Africans and Asians, Fascism was not inherently anti-Semitic. But when his conquest of Abyssinia drew opprobium from the League of Nations, he found solace only from Hitler and the like-minded. To curry favour with Hitler, the race laws were passed in 1938 and Sarfatti necessarily had to leave Mussolini's bed.

  Mussolini had apparently said, at the time when they were already bitter enemies, that he owed Angelica Balabanoff the fact that he was anything more than a mediocre schoolteacher.
  Angelica Balabanoff was a Ukrainian Jewish-Italian communist and social democratic activist.
  Balabanoff joined the Russian Bolshevik Party in 1917 and was secretary of the Comintern in 1919–1920, working with Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Grigory Zinoviev, Emma Goldman.

  Vsimnite si najma tu prepojenost bolsevizmus-fasizmus-sionizmus.

  Urcite sa najdu medzi vami taki, co pochybuju. Pre tych zdroj najcistejsi:
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/735492.html

  Ostatne detaily si mozete prestudovat sami.

  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 145. o stupidnosti
  Keby nejaka Slovenka spavala s Musolinim, tak by si povedal ze Slovaci mozu za taliansky fasizmus? No to by bolo asi stupidne. To tvoje hladanie "dokazov" na potvrdenie tvojho iracionalneho nabozenstva v kazdej blbosti je stupidnost. A nech veduca nehovori, ze vam ide iba o kritiku politiky Izraela.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 146. To s tým Stankom
  bola, ema, iba recníčka otázka, ne? Myslím, že sme iba svedkami púhej agresivity Stankových génov v boji o zdroje. Lebo ako to Milka s artonom správne vyzdvihli, jeho charakter kalený počas mnohých generácií je už pevný ako opravdivý gýč. Tam už nie je miesto pre žiadnu falošnú krásu a plytké pravdy. Princíp zvíťazil.
  Inak velice pochybujem o tom, že by Šunkes bol Milka. On si je svojim filozofickým konceptom natoľko istý a je vo svojom učení už tak vyzretý, že by nikdy nehovoril nie a hneď potom áno. On vždy povie jednoznačné 'mňau'. V tom je práve ním dosiahnutý stav mysle oproti tomu našemu tak neskonale rýdzi, a teda pre nás biednych často nepochopiteľný.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 147. Stanko opet raz potvrdil, ze nema stipku zmyslu pre humor a ironiu.
  Keby mu niekto povedal:
  "kopni si do Haaretzu, su tak jebnuti etnocentricki sovinisticki zidia",
  tak to nespravi.

  Ale takto ... :)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 148. ale Stanko, židovky radi spávajú s mocnými mužmi
  majú tak vynikajúcu možnosť ovplyvňovať ich. Počínajúc Ester, cez Sáru, Marylin Monroe, milenky US senátorov, Moniku Lewinskú až po Hillary Rodham Clinton. Že tento princíp funguje, potvrdila na opačnej strane aj kráľovná zo Sáby. A niektoré sa nevedia stále rozhodnúť na ktorú stranu sa pridať. Ako Madonna. Ale prvý prípad je omnoho častejší. Nie je na tom nič zlé, to je politika, a nemusíš sa hneď zlostiť.
  publikované: | autor: nemesis.2 (e-mail, web, neautorizovaný)
 149. Nemesis.2, v rozprávkach, ktoré sú
  hravou verziou mýtov a tvoria mentálny fundament sapientov, spravidla každá deva túži po princovi, ergo mocnom mužovi. Infiltroval do nich židovský element. Hrôza.
  Bolo by prínosné, keby sa to tu nezvrhávalo na takéto hovadiny, ale aby sme sa držali podstaty: analýzy politiky sionizmu.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 150. Spýtala som sa Šunkesa priamo:
  "Si ty Milka?"
  A zas si mal, idar, ako veľakrát, pravdu. Povedal mňau.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 151. ema, už som sa skoro chcel uraziť
  lebo k politike sionizmu to patrí. Je to druhý fundamentálny princíp zotročenia goyim hneď po náboženstve. A patrí k celkovému obrazu skorumpovaných politikov. Ale nepôjdeme podľa tvojho želania do detailov. Hoci by to mohlo takým Stankom a Illuminatom otvoriť oponu zatemnenej mysli. A nerozhodným čitateľom oponu nášho konzumného sveta. Len aby sme sa preboha, nedostali k podstate. Zaujímalo by ma, čo si myslíš o mýtoch exodu a jediného boha. Skús na tú tému nejaký článok v budúcnosti.
  publikované: | autor: nemesis.2 (e-mail, web, neautorizovaný)
 152. jej, dlho no netrvalo
  a uz sa biju medzi sebou ako Arabi.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 153. dufam, ze ako spravnym fanusikom videokomentarov
  vam neuslo toto dalsie cilo nasho oblubeneho PS.
  Keby som bol vedel ze na zivobytie staci vediet nesuvislo rozpravat, mat uleteny zovnajsok a sugestivne pozerat do webkamery, tak by som sa tiez nebol nic ucil ... :-)
  publikované: | autor: Sinuhe (e-mail, web, neautorizovaný)
 154. Nemesis.2, k politike sionizmu jakožto
  typickej kmeňovej politike opičích samcov ženy nepatria. Že sem-tam ufikne Judit niekomu hlavu, je len intrúzia indických mýtov bohyne Kálí, jedna z nepodstatných súčastí hardcore patriarchálneho judaistického zlepenca.

  Koľko je to, mesiac?, iste nie viac, čo istý US magazín odmietol uverejniť sionistickú propagandu o postavení žien v Izraeli vybudovanú na ksichtoch ako Cipi Livni či Dalia Icík. Lebo o prezentáciu dvoch politicky zneužitých ženušiek časopis nemal záujem, chcel info o zamestnanosti, príjmoch, dodržiavaní ľudských práv ... a toho sa mu nedostalo. Lebo by tam muselo byť spomenuté, že napríklad početné dámy od charedim musia cestovať v oddelených častiach autobusov, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti atď.

  Téma exodu nie je zlá, možno niekedy.

  ---
  Stano, ty tu nevyskakuj. Normálni ľudia vedú dialóg aj polemikou. Ja chápem, že ty s tvojimi usraleskými kamarátikmi polemizovať nemôžeš, to by si bol hneď antiameričan a antisemita, ale to je problém opičieho stáda. Neinteresuje ma ani najmenej.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 155. O Pidgin English
  As a highly educated and intellectual woman, she played a significant role in the rise of fascism. (citovane z Wikipedie)

  V pidgin English ta prva cast vety znamena presne to, co aj v normalnej anglictine. Ta druha cast sa da vo viedenskom dialekte pidgin English prelozit jednoducho ako: "spavala s Mussolinim".

  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 156. Sinuhe, teda po tych vcerajsich humornych videjkach
  by clovek povedal, ze ich tazko prekonat,
  ale Schutz sa stale tusim vyvija.
  Okrem noveho prvku - gulanie ocami, ma velmi zaujalo to, ze ten clovek vyzeral najemnej 10 krat, ako by ho prave napinalo a mal ovracat kameru.

  Paneboze, to je nechutny chlpaty chuj.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 157. Efraim, ty to nechapes.
  Vo vyvolenej sekte je kazda kurva signifikantna a higly intelectual.
  Vid Lewinska.
  A kedze zijeme v judeokrestanskej civilizacii, vraj, tak sa vsade najde nejaky ten link na tie 4% (alebo si to mylim s tymi druhymi - ved je to jedno, mensina ako mensina - buzeranti su tiez (vraj) nadpriemerne zastupeni v intelektualskych kruhoch - ale ti si to zrejme poctivo oddru ) Vzdy sa najde nejaky link, aj Putinovi robil vraj trenera nejaky prislusnik kmena.
  Ono, nieco na tom bude, my takmer vsetci i sme vyvoleni a nedotknutelni, napriklad aj ja si od teraz budem privlastnovat toto privilegium. Ak budete mat zaujem, mozem vam hned zvoleja vyvsetlit kabalisticke takomstva permutacie, sefirot, ci dokonca numerickej semantiky - REALNE tajomstva, nie tu ludovu hlupost, co sa vala v masmediach.


  Co sa tyka Stanka - ten clovek ma neuveritelne dlhe vedenie, reaguje na nieco, co bolo tak predvcerom :)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 158. Sinuhe, vraj Sme angazuje noveho vylepseneho Shutza.
  Ten zatial pracuje asi pre konkurenciu.

  Nie je to tiez nic moc, ale je aspon ucesany
  vid aktualny videonazor http://www.jetotak.sk/
  (original http://www.youtube.com/watch?v=Taq5Stfwlvg)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 159. Arton
  Nahodou najdeny "nejaky ten link..." je jedna vec, a historicky vyznamne fakty je nieco celkom ine.
  Poznanie detailov zivota Margherity Sarfatti, Angeliky Balabanoff a Leona Trockeho je ako nahliadnutie do trinastej komnaty.
  publikované: | autor: Efraim (e-mail, web, neautorizovaný)
 160. Sarfatti zivotopis nepoznam,
  ale aj keby, je taliansky fasizmus nieco nepodstatne. V tom ich talianskom malomestiackom korupcnom prostredi kvitli vsetky mafie.
  Stary Trockij je ine kafe, ale ten mal svoje vlastne korene.
  Historia sa nerobi v posteli.

  Dva dni tu boli dost humorne veci, ale drzme sa pri zemi.
  Prikladat jednej skupinke ludi prilisnu dolezitost, ako to robi Haaretz, nie je pre nas dostatocne racionalna cesta.

  Ako tento svet nestvoril a hlavne neriadi ziaden boh, tak ho neriadi ziadna sekta.
  Na druhej strane, kdekolvek na svete sa pozres, azda okrem Gronska, vsade najdes komara. Su za vsetkym komare?
  Okrem zida vsade najdes Cinana, protestanta, Armena a Greka. Dnes Uz aj Cecenca a Albanca. Rusa a Madara.

  Nie, toto je ich sposob myslenia.
  Kto do tej pasce myslenia upadne, zapletie sa.
  Treba ist nad tieto kmenove primitivnosti, na horu, ako hovori Grigoriy.)
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 161. Si radšej prečítajte
  na tom jeToBraku titulný článoček, ktorý pojednáva o plánovanom rozparcelovaní Bolívie USmanmi. Je to pekná analógia ku Kosovu, akurát sa nejedná o delenie etnické ale plutokratické. Ale budiž, majú to na svojom zadnom dvorčeku, tak nech si poslúžia. Nič iné sa predsa od tých basdardov nedá čakať.
  Pozoruhodné ale je, aká podradná sračka je celá EÚ, keď dovolí tým primitívom vytvoriť vo svojej vlastnej sfére jeden mafiánsky štátik, čo je úplne jasne proti všetkým jej hospodárskym a imperiálnym záujmom. Všetci vedia, o čom to je, dokonca už o tom ojedinele informujú aj 'verejnoprávne' médiá. Tak načo nám je banda takýchto tupcov, sa pýtam. Sa nebudem moc diviť, keď to tu raz Číňania budú kolíkovať podľa toho, kde žije obyvateľstvo vhodné viac na preosievanie ryže a kde sa skôr hodí ťahanie nudlí.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 162. Sinuhe, keďže príhovory pána Schutza
  na nás zjavne majú pozitívny efekt a blahodárne účinky, dovolil by som si ti v mene nášho malého ale veselého kolektívu navrhnúť následovný deal. Staň sa ty tunajším komentátorom komentárov pána komentátora a dbaj na to, aby nám žiadna z jeho recitátorských perál bez povšimnutia neodskackala do bezodnej priepasti internetu. Akiste sa tým zapíšeš do histórie pitvora zlatými písmenami a nám, čo smetiareň ani náhodou nenaušteujeme, spríjemníš týmito skvostami konterporárneho umeňá našu tristnú pozemskú existenciu. A to možno až natoľko, že sa ti rodičky do ambulancie budú len tak hŕŕ hŕŕ hrnúť;)
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 163. ...
  :-)
  publikované: | autor: Sinuhe (e-mail, web, neautorizovaný)
 164. Idar, sám si to presne pomenoval:
  - Momentálna a dúfajme, že len dočasná, situácia medzi Usraelom a Európou vyzerá následovne. USrael drží zo všetkých síl Európe hlavu pod vodou a keď jej občas dovolí nadýchnuť sa, nonšalantne jej vraví: "Ty, keby som ťa tak mocne nedržal, načisto sa utopíš".
  ---
  Isteže je dočasná. Lavína sa náhle utrhne, vo vojenských bagandžiach jej nikto nezdrhne.

  Idar, z Európy robia špinavú handru stovky konkrétnych európskych politikov s konkrétnymi ksichtami, za ktorými prichádzajú konkrétni politrukovia od globálnych aparátčikov a sa ich už pri náznaku ideologickej rebélie pýtajú: chceš si zaskákať so zatvoreným padákom? Alebo chceš mať pohodlnú politickú kariéru.

  A nakoľko každý z tých európskych vechťov vie, že má do činenia so silou kruto likvidujúcou celé krajiny, poslušne zamekoce a zaradí sa.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_the_European_Union

  Ako inak možno vysvetliť, že v tzv. demokracii sa názor európskeho ľudu na usraelskú agresivitu ZRETEĽNE a OPAKOVANE vyslovený v prieskumoch NIJAKO neprejavuje v zahraničnej politike ani Európskej únie ako celku, ani v zahraničnej politike jednotlivých krajín.

  Európania opakovane označujú Izrael a USA (na základe ich medzinárodnej zločinnosti a stále väčšej agresivity) za najnebezpečnejšie štáty sveta. A čo vidíme v praxi? Európski politici lezú hlavne Izraelu do rektálu. Žiadny kritický postoj na základe čoraz dlhšieho zoznamu vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, žiadne uvalenie sankcií, žiadne prerušenie diplomatických stykov. Namiesto toho budú európski politici nálepkovať občanov EÚ - vlastných občanov - že sú primitívni antisemiti a dostanú od globálnych aparátčikov príkaz, že majú lepšie formovať európsku verejnú mienku.
  Len pre ilustráciu
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3237277.stm

  Idar, na tomto všetkom je pozoruhodné, že Izrael je Európanmi označovaný za najnebezpečnejší štát sveta NAPRIEK rachotivej a stále drvivejšej propagande holocaust industry, NAPRIEK tomu, že v mainstream médiach nenájdeš ani ň kritiky Izraela.

  Prieskumy na túto tému sa už radšej robiť nebudú. Talmudistické riešenie na mentálnej úrovni dvojročného decka, ktoré si zakryje oči a hihňá sa, že ho nikto nevidí.

  Včera ma pobavilo, ako globálni aparátčici vyfliaskali starého kreténa Le Pena, lebo čiastočne obhajoval okupáciu.
  Lenže tú nesprávnu.
  Keby bol obhajoval chronickú izraelskú genocídnu okupáciu palestínskeho územia, resp. takú istú genocídnu (len zatiaľ o niečo kratšiu) angloamerickú okupáciu Iraku, mohol byť hádam aj na Šarkózyho mieste.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 165. no ono je to tak
  ako som napisal pred tym, ze Europa by sa bez U.S. neubranila, ale kedze tu je U.S., tak v jednoduchych ludoch vznika dojem, ze Europe nehrozi ziaden konflikt len tak.

  Politici a elity na druhej strane si to uvedomuju a jednoduchym ludom sa zase zda, ze sa spravaju nejako divne. Pritom oni sa spravaju len zodpovedne. Jedina krajina v Europe, co sa nespolieha na U.S. je Svajciarsko, teda aspon to tak bolo donedavna a uz to mozno neplati.

  Europa by sa mohla tiez ozbrojit po zuby, keby sa chcela zbavit zavislosti na U.S., ale to by zase nebolo na vseliake socialne programy a pre vseliakych dotovanych socialnych velko-podnikatelov.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 166. Politicky proces prebieha v krokoch circa 4 roky
  Je to hrozivo zastaraly primitivny sposob politickeho pohybu spolocnosti, ale aj ten bude smerovat k tomu, ze politicky odpad -sionisticke a americke politicke prasce- budu z vladnucich stran postupne vyplavovane.

  Pomaly.
  Alebo rychlo - clovek nikdy nedokaze odhadnut, kedy po nahodnej fluktuacii dojde ku fazovemu prechodu.

  Golem stoji na svojich hlinenych nozickach nad prepadliskom - ak sa nakloni, zhodte ho priatelia.
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 167. Celkom zaujímavé čítanie
  na spestrenie šabatu:
  http://www.zvedavec.org/send_print.php?clanek_id=749&status=print
  Tak aspoň vieme, prečo USraeliti prestali krákorať o B-61čkách poškulujúcich po Bushehri a začali radšej horúčkovito budovať protiraketovú obranu. Zbytočne.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 168. zaujimave citanie
  pokial je clovek uplny idiot.
  publikované: | autor: Stan (e-mail, web, neautorizovaný)
 169. Sinuhe, kto je to Dr. Daniel S. ?
  Nezaujima ma meno, ale nejakz princip zivotopisu.
  Je to perfektna ukazka tazkeho postihnutia komplexom menejcennosti.

  Preco ludia dokazu tak velmi nenavdidiet sami seba?

  Mimochodom, preco moze niekto bohorovne tvrdit, ze Srbi chceli vyhladit Albancov, a nemoze tvrdit, ze Zidia chceli dealovanim narkotika ovladnut podunajsku nizinu?
  (pricom to prve je absurdna ucelova hypoteza (klamstvo) ,a to druhe je proces, dolozene trvajuci viac ako storocie )
  Preco moze niekto tak nenavidiet narod (Srbov) a pritom nemozno povedat ani desatinu podobnej kritiky o Zidovstve?
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 170. Neviem, kto je Daniel S., ale fakt, ze Sinuhe je porodnik na Slovensku
  hovori za VSETKO.
  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 171. a to si este predstavte akusticky a vizualny doprovod
  k jeho vyssie uvedenemu komentaru pozostavajuceho z:

  " ... :-) "
  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 172. To zrejme nepísala iris,
  ale dajaká perfídní rachomejtle.
  Žiadny psychicky zdravý - a to by teda mal byť - lekár nebude útočiť na svojho kolegu, a ešte k tomu hentakým spôsobom.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 173. arton,
  to, ci smetiersky nick "ns" je Daniel S. to je len moja domienka. Daniel S. bol jeden moj kolega, o ktorom po r. 1989 vyslo najavo, ze bol agentom STB. Pochopil som, ze preco mohol tolko vychvalovat Americanov. No ale kedze sa ukazalo, ze je to kovany bolsevik, tak po revolucii hned odisiel na prevychovu ( tusim do Spanielska) - vtedy sa na chvilu zdalo, ze kto ma kadrovy skraloup v podobe agetstva STB, ze nebude moct robit karieru tak sa zdekoval ...
  Teraz sa sem vratil, uz akoze na dochodok. Stretol som ho - a on zase len tych Americanov vychvaluje (zeby sa medzitym stal agentom cojaviem cinskej STB...? :-)
  No a tento clovek velmi obluboval a hadam aj oblubuje slovnu hracku s nanosekundou. Tak podla toho a podla stylu som ho skusil nacat... tot vsjo.
  publikované: | autor: Sinuhe (e-mail, web, neautorizovaný)
 174. iris,
  ked si tu bola naposledy, tak si mi slubovala odpoved na moje poznamky o ochrane prav dietata a skandal okolo newyorskeho mohela. A cakal som a ty nic... az teraz takto...
  publikované: | autor: Sinuhe (e-mail, web, neautorizovaný)
 175. iris,
  ked si tu bola naposledy, tak si mi slubovala odpoved na moje poznamky o ochrane prav dietata a skandal okolo newyorskeho mohela. A cakal som a ty nic... az teraz takto...
  publikované: | autor: Sinuhe (e-mail, web, neautorizovaný)
 176. ema, tak uz vies, preco som si myslela, ze vsetky prispevky nemozes pisat ty:o)
  jo jo , mila ema, musis sa zmierit s tym, ze porodnici a gynekologovia na Slovensku, to ti je taka specificka kasta nie velmi nadanych ale o to financne dravsich doktorov so silnym politickym backgroundom (akymkolvek, zalezi na momentalnej politickej preferencii, ale komunisticke a estebacke korene sa tam beznadejne zakorenili).
  Bez takeho backroundu sa tam totiz lekar (akokolvek uspesny student) nikdy nedostal a nedostane.
  Nechajme mohela mohelom a radsej povedz ci este stale hizdis zeny epiziotomiami- soft version zensekj obriezky, kolko epiduralov v pomere k porodom davate a ci uz preboha konecne sa na jednom oddeleni nestretavaju zenske co idu na interupciu a rizikovo tehotne.
  Tvoj nazor na liecbu neplodnosti poznam, to je vrchol, k tomu sa uz ani vyjadrovat nebudem.
  Blahozelam Sinuhe, a pozdravuj svojho tatka.

  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 177. Čože, iris? Sú finančne draví?
  Konečne vieme dôvod, prečo sú Rómovia spravidla veľmi chudobní. Vyciciavajú ich komunistickí a eštebácki pôrodníci.
  Určite sú oni aj na príčine, prečo sa vo väčšinovej populácii rodí tak málo detí.
  Otrasné. A nikto s tým nič nerobí.
  Myslí tu niekto na deti?!
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 178. ema
  bohuzial je to tak. Najsilnejsia motivacia preco sa lekari rozhodnu ist na gyndu a porodnicu je financna. 97% fyziologickych porodov, ktore bez problemu odrodi porodna babica, a kazdy sype, maju svoje taxy. A este som zabudla na fakt, ze niektori viac odskrabu, ako odrodia. Proste ich neodradi nic. Ani interupcie. Neochota spolupracovat na zhumanizovani jajciacich a ochkacich porodnickych oddeleni. Ak sa naskytne skutocna komplikacia, nevedia co s tym. Okren jedneho organu nepoznaju nic, ani dusu, ani vesmir.
  Je to lahky, pohodovy a dobre ( ani neviem ako to mam nazvat...peniaze sypuci ci ako zivot).
  A za nimi silny tatko z krajskeho vyboru.
  Mila ema, samu ma to vzdy mrzelo. Ale taky je ich mnoralny profil. Su to lekarski bastardi.
  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 179. iris,
  asi budes prekvapena, ale prakticky so vsetkym, co si napisala vo svojom prispevku 15:45 a ciastocne aj 07:37 suhlasim.
  Ale:1/ mojho neboheho tatka laskavo nechaj na pokoji.
  2/ Ziadne take ze nechajme mohela mohelom. To nie je o mohelovi ale o principoch dodrziavania prav deti. Budem sa s tebou bavit , ak na problem, ktory nastolim do diskusie - a ty nan reagujes - nebudes odpovedat tak, ze odpovies mi inokedy a ked ti to "inokedy" pripomeniem, tak povies "nechajme mohela" a zacnes utocit na mna.
  publikované: | autor: Sinuhe (e-mail, web, neautorizovaný)
 180. Nó, zrejme preto
  sa v posledných desaťročiach mortalita pri pôrodoch tak dramaticky znížila. Skostnatelé katolícke mozgy nikdy neboli permisívnym prostredím pre pre rozvoj logického myslenia. Nič nového.
  Moja kolegyňa mala pech, dostala pri pôrode ťažký HELLP syndróm, ale ju z toho vytiahli. Počuť iris, prefacká ju ako poslednú sexuálnu pracovníčku z Pennsylvania avenue.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 181. sinuhe
  Som prekvapena Sinuhe. Tatovi nech je zem lahka, tvojmu aj mojmu.
  K mohelovi ale nemam co dodat. Neviem o takom pripade, ale ak je to pravda, je to prasacina sama o sebe, co k tomu dodat, alebo o com sa chces bavit?

  ku kokotkovi idarovi: si povedal ty neuroticky blazon, ze sa so mnou nemienis zaoberat? Zase trpis insomniou? Neplet sa medzi dospelych.
  Hellp sy. sa nedostava pri porode. A napr. v SNV nan jedno mlade ziena zomrelo, co viem z tlace.Ale naco sa s tebou bavit? Niet o com . Si hlupy a pozujes.
  A navyse si vraj vzdelany. Nie je nic na svete horsie ako vzdelany hlupak. Tolko skody, tolko zbytocnej investicie spolocnosti.
  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 182. Opravujem,
  v tej poslednej vete mala byť namiesto 'ako' čiarka. A dôraz na slove 'posledná', samozrejme.
  Nebudeme predsa urážať kurvy nejakou iris. Tie si na rozdieľ od nej svoje poctivo odšlapú, robia to podľa všetkého dobre, vyznajú sa v tom a ani sa nestarajú do investícií.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 183. idare,
  mas to v genoch, chlapce.
  Ale ja ti nemusim nadavat, vdacne to prenecham na inych dobrakov v reali.
  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 184. "Nadavanie dobrakov v reali..."
  Iris, ved si postazuj konkretne, kto ti ublizil.

  Tvoj teply zidovsky sef?
  Hajzel jeden.
  Povedz mu, nech sa odstahuje do Izraela, Stanko tvrdi, ze je to ich krajina zaslubena.
  http://www.youtube.com/watch?v=GuMiYzedrus&feature=related
  publikované: | autor: arton (e-mail, web, neautorizovaný)
 185. No to je nádhera,
  to je prskot. Frustrovaná senilná škatula sa utrhla z reťaze. Iriska sem zjavne chodí na skupinovú terapiu, liečiť si traumy, čo sa v nej od raného detstva naakumulovali cez rôzne indoktrinácie. V bigotnom a malomeštiackom prostredí, kde bola naprogramovaná na fungovanie, no fungovanie;) - skôr stochastickú činnosť, nikdy nemala silu sa tomu vzoprieť. Až tu a teraz. A ešte k tomu to má uplne zadarmo. No to je k nevíře.
  Tak aspoň to by sa malo zmeniť. Nech si to váži a nech zo starej fuchtle vyplynie svetu aj nejaký ten úžitok. Odteraz, irča, to tu budeš mať spoplatnené. Berieme pětku za diskusný príspevok. Na ťažko skúšané pelestínske deti, ktoré trpia aj kvôli takým, ako si ty.
  http://www.pcwf.org/
  Ku svojim príspevkom vždy prilož potvrdenku o zaplatení. Inak budú neplatné.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 186. vy nie ste normalni, vy fakt nie ste normalni.
  to je zufale.
  Ja vejram.

  Idare,uroven spolocnosti sa posudzuje podla dvoch ukazovatelov. Ucte k starsim...a to druhe som zabudla:o)
  Aspon koli mojmu pokrocilemu veku by si mal mat teda uctu!!!

  Bys neveril, ale detom a starym ludom dam a rada.
  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 187. No prosím,
  ani jedna nadávka.
  Ako sa len niekto dokáže tak rýchlo zopsuť.
  A to všetko zas len kvôli prachom.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 188. Iris, ty sa tu nevyhováraj na pokročilý vek
  To nie je racionálny argument do diskusue, prečo si tento raz nikomu nevynadala do kokotov.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 189. ale, ale mila ema,
  Zacalo sa to picou. :o) A vsimni si narazky na zuzlavu babku.
  Ty si zaujata. V tomto konkretnom probleme a aj vseobecne.
  Poradim ti, vaz si Stanka. Drzi ti citanost diskusii.
  publikované: | autor: iris (e-mail, web, neautorizovaný)
 190. Veru tak,
  vážme si každého uškriekaného dementa, čo by i dlážku v pitvore nožičkami rozdupal. Ale sa potom moc nedivme, keď nám raz podreže krk.
  Irča nám tu teraz názorne predviedla, čo sa rozumie pod katolíckym pokrytectvom. Lepšie by to už hádam ani nešlo. Gratulujem.
  publikované: | autor: idar (e-mail, web, neautorizovaný)
 191. Začalo sa to pičou, iris a
  pokračovalo kokotom?
  Veď to popiera bibliu.
  publikované: | autor: ema (e-mail, web, neautorizovaný)
 192. Pokracuje
  Super clanok
  publikované: | autor: misi (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014